Registrering av porttelefon

För att släppa in personen som ringer upp dig, tryck på siffran 5 i telefonen. Vill du bli inlagd i porttelefonen tillhörande din entré? Meddela info@torsdammen.se med följande uppgifter:

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Torsdammen

Genomgång av ventilation

Föreningen kommer att genomföra undersökning av ventilation tillhörande Tsv. 1-5. Vi skall knacka dörr och se över vilka medlemmar som finner besvär med matos.
Vi vill påminna om att det ej är tillåtet att ha mekanisk fläkt inkopplad i ventilationssystemet samt att ventilationsgaller tillhörande fönster skall stå öppna för att minska risken för undertryck i fastigheten. Om någon annan i föreningen känner av problem med matos, kontakta vänligen styrelsen på info@torsdammen.se

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Torsdammen

Boendeparkering

Informationen är kopierad från Lidingö stads hemsida.

Uppdatering 2019-01-24

Den 18 februari införs boendeparkering på försök på vissa vägar i Baggeby, Bodal och Torsvik.  Faller försöket väl ut kan boendeparkering bli permanent i dessa och andra bostadsområden på Lidingö.

Längre parkeringstid

Boendeparkering ger dig som bor i ett område möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar du på allmän gata är du enligt Trafikförordningen skyldig att flytta din bil inom 24 timmar. Med boendeparkeringstillstånd föreslår staden att du ska kunna parkera upp till 14 dagar. Datumparkering kommer fortsatt att gälla i försöksområdena.

Vad händer nu?

 

Digitalt tillstånd

Som Lidingöbo söker du snabbt och enkelt tillstånd för hela perioden via en e-tjänst på stadens webbplats. I enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, behöver du godkänna att staden hanterar dina personuppgifter.

–  Från den 1 februari kan du söka boendeparkeringstillstånd via e-tjänsten, även om det börjar gälla först  den 18 februari. Allt sköts digitalt och du behöver inget parkeringsbevis i bilen, säger Prem Huq, trafikingenjör i Lidingö stad.

Mer information

Du som bor i Baggeby, Bodal och Torsvik får information hem i brevlådan om hur man söker tillståndet och vilka regler som gäller. Vi bjuder även in till informationsmöten i Stadshuset för att svara på dina frågor och hjälpa till med ansökan. Ingen föranmälan behövs. Välkommen!

  • Onsdag 6 februari, drop in mellan klockan 17.00 och 19.00. Lokal Bergholmen, Stadshuset.
  • Fredag 15 februari, drop in mellan klockan 13.00 och 16.00. Lokal Bergholmen, Stadshuset

Läs mera och utförligt på Lidingö stads hemsida!

Med bästa hälsningar

Styrelsen

Porttelefoni

Hej Alla medlemmar

Det drog ut på tiden ganska mycket med inkoppling av porttelefonen, men nu fungerar den. Alla namn och nummer ligger inte inlagda än, men vi har skickat in alla nummer som vi fått till Lidingö lås och vi hoppas att de skall fixa det snart.

För att bläddra fram namnen på knappsatsen skall man trycka på knappen till vänster med en telefonsymbol. När namnet är framtaget trycker man på telefonsymbolen så att det ringer upp. Den som skall öppna porten för någon trycker en 5an på knappsatsen på mobiltelefonen när det ringer i den.

Vi kommer sätta upp en beskrivning i portarna om hur det fungerar.

Mvh

Styrelsen Torsdammen

Obligatorisk kvittering samt utdelning av nyckelbrickor samt huvudnycklar

TILL ALLA MEDLEMMAR!!

OBLIGATORISK KVITTERING SAMT UTDELNING AV NYCKELBRICKOR SAMT HUVUDNYCKLAR TILL FÖRENINGENS NYA LÅSSYSTEM FÖR ENTRÉPORTAR OCH YTTRE KÄLLARDÖRRAR.

 

OBSERVERA!!!

UTDELNINGSSCHEMA SOM FÖLJER

MELLAN KLOCKAN 18.00 – 20.00 i Tvättstugan TSV 52-56.

 

TORSDAG 22 NOVEMBER, TSV. 42, 44, 46, 48 & 50

MÅNDAG 26 NOVEMBER, TSV. 52, 54, 56, 58, 60 & 62

TISDAG 27 NOVEMBER, TSV. 64, 66, 68, 1, 3 & 5

OBS!

Glöm ej att ta med en giltig ID-handling. Vid kvittering av ombud, behöver vi både lägenhetsinnehavarens ID-handling och ombudets, tillsammans med en signerad fullmakt.

Ni som hyr i andra hand måste kontakta ägaren av lägenheten som får komma och kvittera ut nycklar och brickor.

/Styrelsen Torsdammen

 

Porttelefoni samt nytt låssystem

Hej alla medlemmar

Det har dragit ut på tiden gällande det nya låssystemet. Det var några saker som inte fungerade vilket har gjort att systemet inte är helt inkopplat än. Vårt mål är att det skall komma igång så fort som möjligt. Vi kommer gå ut med information gällande kvittering av brickor till portarna samt när utdelning av nycklar kommer ske. Alla lås till portarna kommer bytas till nya lås om alla inte visste det. Det gamla låssystemet är föråldrat därför måste det bytas ut.

Mvh

Styrelsen Torsdammen

Kära medlemmar! 

Den nuvarande styrelsen har jobbat hårt de sista två åren och kommer att avsluta sin mandatperiod. Det är nyval! Det innebär att föreningen behöver nya ledamöter och suppleanter som är villiga att sitta i styrelsen i ett eller två år. Valberedningen söker tre till fem lämpliga ledamotkandidater och suppleanter.

Arbetet är självklart arvoderat och var och en av ledamöterna hjälper till med det de känner sig bäst lämpade för. Man kan tro att arbetet är omfattande eller svårt, det är det inte. Du behöver inga speciella kunskaper eller färdigheter. Det räcker med ett sunt förnuft, ansvarskänsla och ett intresse för att skapa en trivsam och bra miljö för alla boende. Mycket av arbetet i styrelsen kretsar kring information till de boende, upphandlingar av renoveringsarbeten och vid behov andra tjänster som städ- och trädgårdstjänster. Alla större underhållsarbeten och upphandlingar är redan planerade och några av dem är genomförda vilket kommer att innebära en lättsam period framöver.

Med anledning av detta önskar valberedningen få in kandidater och nomineringar till föreningens e-postadress: valberedningen@torsdammen.se

Alternativt kan du höra av dig till någon av oss om du vill veta mer om styrelsearbetet eller känner att du skulle vilja kandidera till styrelsen som ledamot eller suppleant.

Varma hälsningar valberedningen,

Ville Karlsson & Kiran Bhat.

Tel: 0733907712