Fastighetsskötsel

Läs gärna om våra pågående projekt på undersidorna

Vi försöker samla information om aktuella projekt i föreningen på denna webbplats så det är enkelt att få information om status och vad som sker.

Underhållsplan

I vår underhållsplan, BRF Torsdammen Fastighetsunderhåll 2015, ligger planerat underhåll framöver. Åtgärder kan komma att tidigare- eller senareläggas beroende på om det faktiska skicket är sämre eller bättre än plan. Åtgärder kan därutöver läggas till utifrån förslag från medlemmar eller behov styrelsen ser.

För felanmälan och allmänna fastighetsfrågor

Kontakta styrelsen på info@torsdammen.se

För felanmälan av kabel-tv

Kontakta Com Hem på 0771-55 00 00

För felanmälan bredband via fiber

Kontakta Bredbandsbolaget på 0770-777 000

Problem med värme och varmvatten

Kontakta styrelsen på info@torsdammen.se
Titta även gärna på aktuell driftsinformation på Fortums hemsida