Garagekö

I föreningen finns 12 garage och 13 parkeringsplatser att hyra. Kontakta styrelsen för köanmälan. Följande köregler gäller:

Två separata köer gäller för parkeringsplats och garage. Tackar första personen i en kö nej till ett erbjudande om parkeringsplats alternativt garage, flyttas vederbörande längst bak i samma kö.

Man får stå i kö till både garage och parkeringsplats men ett hushåll får bara inneha antingen ett garage- eller en parkeringsplats vid varje tillfälle.

För de som hyr garage gäller att de själva ansvarar för snöröjning och renhållning/ogräsrensning på sin yta framför garageporten.

Observera! Det är inte tillåtet att tvätta sin bil i eller vid sitt garage eller på annan av föreningens ytor då det leder ner kemikalier i dagvattnet. Det leder till miljöproblem och kan resultera i böter för föreningen.

Kölista:

 1. Tina Nordlander
 2. Tomas Jovanovic
 3. Tobias Hagberg
 4. Matthis Kempe-Bergman
 5. Silva Barsoum
 6. Johan Ullman
 7. Eva Flemsäter
 8. Katrin Norlin
 9. Marie Stagh
 10. Lotta Jansson
 11. Emil Hed Edenbert
 12. Suzanne Lindén
 13. Ville Karlsson
 14. Hannah Hansen
 15. Saccone
 16. Nicklas Andersson
 17. Ann-Marie Arnell
 18. Maggie o Gunnar Andersson
 19. Robert Aldrich
 20. Ola Eliasson
 21. Jacob Damberg
 22. Yvonne Söder
 23. Niklas Mörk
 24. Björn Österblom
 25. Maria Sandberg
 26. Lena Almberg
 27. Per-Arne Dahlberg
 28. Mikael Skoglund