Garagekö

I föreningen finns 12 garage och 13 parkeringsplatser att hyra. Kontakta styrelsen för köanmälan. Följande köregler gäller:

Två separata köer gäller för parkeringsplats och garage. Tackar första personen i en kö nej till ett erbjudande om parkeringsplats alternativt garage, flyttas vederbörande längst bak i samma kö.

Man får stå i kö till både garage och parkeringsplats men ett hushåll får bara inneha antingen ett garage- eller en parkeringsplats vid varje tillfälle.

För de som hyr garage gäller att de själva ansvarar för snöröjning och renhållning/ogräsrensning på sin yta framför garageporten.

Observera! Det är inte tillåtet att tvätta sin bil i eller vid sitt garage eller på annan av föreningens ytor då det leder ner kemikalier i dagvattnet. Det leder till miljöproblem och kan resultera i böter för föreningen.

Kölista:

 1. Tomas Jovanovic
 2. Tobias Hagberg
 3. Matthis Kempe-Bergman
 4. Eva Flemsäter
 5. Katrin Melander
 6. Marie Stagh
 7. Suzanne Lindén
 8. Saccone Johannes
 9. Nicklas Andersson
 10. Björn Andersson
 11. Jacob Damberg
 12. Lina Hoppman
 13. Niklas Mörk
 14. Maria Sandberg
 15. Lena Almberg
 16. Per-Arne Dahlberg
 17. Mikael Skoglund
 18. Michael Uljarevic
 19. Tina Nordlander
 20. Linn Hedlund
 21. Jonathan Blidhem
 22. Claes Olsson
 23. Mats Mälhammar
 24. Madeleine Borg
 25. Erik Dahlström
 26. Anita Weinius
 27. Daniel Jansson
 28. Mostafa Ghazal
 29. Magnus Geire
 30. Erik Thorstensson&Anna Naumburg
 31. Filip Brink & Elin Larsson
 32. Annica Axberg
 33. Anita Markussen
 34. Viktor Mattsson
 35. Lotta Ivarsson
 36. IngMari Castell