Garagekö

I föreningen finns 12 garage och 13 parkeringsplatser att hyra. Kontakta styrelsen för köanmälan. Följande köregler gäller:

Två separata köer gäller för parkeringsplats och garage. Tackar första personen i en kö nej till ett erbjudande om parkeringsplats alternativt garage, flyttas vederbörande längst bak i samma kö.

Man får stå i kö till både garage och parkeringsplats men ett hushåll får bara inneha antingen ett garage- eller en parkeringsplats vid varje tillfälle.

För de som hyr garage gäller att de själva ansvarar för snöröjning och renhållning/ogräsrensning på sin yta framför garageporten.

Observera! Det är inte tillåtet att tvätta sin bil i eller vid sitt garage eller på annan av föreningens ytor då det leder ner kemikalier i dagvattnet. Det leder till miljöproblem och kan resultera i böter för föreningen.

Kölista:

 1. Tomas Jovanovic
 2. Tobias Hagberg
 3. Matthis Kempe-Bergman
 4. Johan Ullman
 5. Eva Flemsäter
 6. Marie Stagh
 7. Suzanne Lindén
 8. Saccone Johannes
 9. Nicklas Andersson
 10. Maggie o Gunnar Andersson
 11. Jacob Damberg
 12. Lina Hoppman
 13. Niklas Mörk
 14. Maria Sandberg
 15. Lena Almberg
 16. Per-Arne Dahlberg
 17. Mikael Skoglund
 18. Michael Uljarevic
 19. Tina Nordlander
 20. Linn Hedlund
 21. Jonathan Blidhem
 22. Claes Olsson
 23. Erik Dahlström
 24. Anita Weinius
 25. Daniel Jansson