Garagekö

I föreningen finns 12 garage och 13 parkeringsplatser att hyra. Kontakta styrelsen för köanmälan. Följande köregler gäller:

Två separata köer gäller för parkeringsplats och garage. Tackar första personen i en kö nej till ett erbjudande om parkeringsplats alternativt garage, flyttas vederbörande längst bak i samma kö.

Man får stå i kö till både garage och parkeringsplats men ett hushåll får bara inneha antingen ett garage- eller en parkeringsplats vid varje tillfälle.

För de som hyr garage gäller att de själva ansvarar för snöröjning och renhållning/ogräsrensning på sin yta framför garageporten.

Observera! Det är inte tillåtet att tvätta sin bil i eller vid sitt garage eller på annan av föreningens ytor då det leder ner kemikalier i dagvattnet. Det leder till miljöproblem och kan resultera i böter för föreningen.

Kölista:

 1. Tobias Hagberg
 2. Matthis Kempe-Bergman
 3. Eva Flemsäter
 4. Katrin Melander
 5. Marie Stagh
 6. Suzanne Lindén
 7. Saccone Johannes
 8. Nicklas Andersson
 9. Björn Andersson
 10. Jacob Damberg
 11. Lina Hoppman
 12. Niklas Mörk
 13. Maria Sandberg
 14. Lena Almberg
 15. Per-Arne Dahlberg
 16. Mikael Skoglund
 17. Michael Uljarevic
 18. Tina Nordlander
 19. Linn Hedlund
 20. Jonathan Blidhem
 21. Claes Olsson
 22. Mats Mälhammar
 23. Madeleine Borg
 24. Erik Dahlström
 25. Anita Weinius
 26. Daniel Jansson
 27. Mostafa Ghazal
 28. Magnus Geire
 29. Erik Thorstensson&Anna Naumburg
 30. Filip Brink & Elin Larsson
 31. Annica Axberg
 32. Anita Markussen
 33. Viktor Mattsson
 34. Lotta Ivarsson
 35. IngMari Castell
 36. Joakim Richter
 37. Viktor Rune