Garagekö

I föreningen finns 12 garage och 13 parkeringsplatser att hyra. Kontakta styrelsen för köanmälan. Följande köregler gäller:

Två separata köer gäller för parkeringsplats och garage. Tackar första personen i en kö nej till ett erbjudande om parkeringsplats alternativt garage, flyttas vederbörande längst bak i samma kö.

Man får stå i kö till både garage och parkeringsplats men ett hushåll får bara inneha antingen ett garage- eller en parkeringsplats vid varje tillfälle.

För de som hyr garage gäller att de själva ansvarar för snöröjning och renhållning/ogräsrensning på sin yta framför garageporten.

Observera! Det är inte tillåtet att tvätta sin bil i eller vid sitt garage eller på annan av föreningens ytor då det leder ner kemikalier i dagvattnet. Det leder till miljöproblem och kan resultera i böter för föreningen.

Kölista:

 1. Tomas Jovanovic
 2. Tobias Hagberg
 3. Matthis Kempe-Bergman
 4. Johan Ullman
 5. Eva Flemsäter
 6. Katrin Norlin
 7. Marie Stagh
 8. Lotta Jansson
 9. Emil Hed Edenbert
 10. Suzanne Lindén
 11. Ville Karlsson
 12. Hannah Hansen
 13. Saccone
 14. Nicklas Andersson
 15. Ann-Marie Arnell
 16. Maggie o Gunnar Andersson
 17. Robert Aldrich
 18. Ola Eliasson
 19. Jacob Damberg
 20. Lina Hoppman
 21. Yvonne Söder
 22. Niklas Mörk
 23. Björn Österblom
 24. Maria Sandberg
 25. Lena Almberg
 26. Per-Arne Dahlberg
 27. Fredrik Larsson
 28. Mikael Skoglund
 29. Michael Uljarevic
 30. Tina Nordlander
 31. Linn Hedlund
 32. Jonathan Blidhem
 33. Claes Olsson