Avslutade projekt

Installation av nya portar

Våra portar är gamla och påverkas mycket av väderväxlingar, vilket gör att de ibland stänger sig mycket lätt och ibland inte går igen. Portarna saknar porttelefon och är otäta. På årsstämman 2017 gavs styrelsen i uppdrag att byta ut samtliga portar och samtidigt installera en moderna portlåsfunktion med blippers och porttelfon.

 • Upphandling – klart
 • Installation – klart

Installation av bullerglas

Installation av bullerglas erbjöds bidrag av Lidingö stad 2014.

Steg Status
Förstudie Klar
Inventera berättigade lägenheter Klart
Utföra ljudmätningar på TSV 42 och 44 Klart
Teckna kontrakt med Lidingö Stad Klart
Utföra provinstallation i en lägenhet Klart
Ljudmätning i testlägenhet Klart
Skicka erbjudande till berättigade av bidrag Klart
Skicka erbjudande till övriga boende Klart
Installation av nya fönsterglas Klart

Installation av nytt fläktsystem

Vårt fläktsystems styr- och reglercentral börjar bli gammalt. Flera fläkthjul och motorer behöver bytas. På extrastämman i oktober beslutades att genomföra ett utbyte till ett modernt system som kommer sänka föreningens uppvärmnings- och elkostnader, ger tystare gång och kräver mindre underhåll. Systemet beräknas ha betalat sig självt inom tre år.

 • Arbete beslutat – klart
 • Upphandling – klart
 • Arbete planerat – klart
 • Arbete utförs – klart

Renovering undertak och puts på södra gaveln TSV 50 – klart

Undertaket på TSV 50s södra gavel, den som vätter mot vägen, tappade för något år sedan vindskivan. Fukt på undertaket i den gavel behöver åtgärdas genom att undertakets brädor byts ut någon meter in från kanten och nya vindskivor sätts upp. Ett sjok puts har även lossnat på denna gavel. Detta åtgärdas innan fukt tränger in under fukten och orsakar frostsprängningar,

 • Arbete beslutat – klart
 • Upphandling – klar
 • Arbete planerat – klart
 • Arbete utförs – klart

Översyn och fastsättning av lösa räcken i trapphusen – klart

Några räcken i våra trapphus sitter löst och måste sättas fast. Arbetet förväntas påbörjas under slutet av oktober.

 • Arbete beslutat – klart
 • Upphandling – klar
 • Arbete planerat – klart
 • Arbete utförs – klart

Renovering lokalen TSV 1 – klart

Lokalen på TSV ska efter beslut från extrastämman i oktober renoveras och därefter hyras ut.

 • Arbete beslutat – klart
 • Upphandling – klart
 • Arbete planerat – klart
 • Arbete utförs – klart