Hyr du ut i andra hand?

Om så är fallet måste du ovillkorligen inkomma med en ansökan om andrahandsuthyrning senast 2019-12-31. 

Att hyra ut lägenheten utan medgivande från styrelsen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning. Tillstånd beviljas max 1 år i taget.

Styrelsen kommer att vid första styrelsemötet i januari 2020 godkänna ansökningar för alla pågående andrahandsuthyrningar som uppfyller villkoren i stadgarna.

Läs de av stämman i stadgarna fastslagna reglerna för andrahandsuthyrning och skriv ut ansökningsblankett på www.torsdammen.se/information/andrahandsuthyrning

Ansökningsblanketten fylls i, skrivs under, skannas och mejlas till info@torsdammen.se, alternativt lämnas i brevlådan på väggen i tvättstuga 1 på Torsvikssvängen 54.

Bortledning av dagvatten Tsv 58 + 42–44

Lidingö stad har uppmärksammat oss på att vi för två av våra hus behöver leda om dagvattnet från stuprör som felaktigt är anslutna till avloppsnätet. Det berör stupröret vid hörnet Tsv 58 samt alla stuprör vid Tsv 42–44, både fram- och baksida. Problemet har funnits sedan husen byggdes, men har upptäckts i och kontroller som staden har gjort nyligen. Vi kommer att undersöka alternativ till lösningar och ta in anbud under vintern, för att sedan påbörja arbetet med omledning i vår.

Trädvård

Förra sommarens värme har satt spår i trädgården – liksom angrepp av svamp (almar) och barkborre (barrträd). Tillsammans med två olika arborister har vi under september gått igenom föreningens tomt och inventerat behovet av åtgärder av både säkerhets- och underhållsskäl. Vi har ett 20-tal mindre helt döda träd som kommer att fällas. Vi har också några delvis skadade större träd som kommer att säkerhetsbeskäras eller tas ned för att inte orsaka skador på lös och fast egendom när det blåser. Vi kommer också röja sly och beskära grenar vid en del gångvägar, både för trygghet vid passage och för att staden ska kunna sanda och snöröja. Trädvårdare kommer göra en allmän uppsnyggning av tomten under oktober.

Felparkeringar

Det är ej tillåtet att parkera under längre tid utanför entréportar i föreningen. Detta medför problematik ifall räddningstjänst behöver använda vägen. Se till att inte parkera fordon på den gulmarkerade linjen framför garage och vägen upp mot husen. Föreningen förbehåller sig rätten till att utfärda böter mot felaktigt parkerade fordon.

Vänligen respektera detta för grannsämjans skull, våra grannar vill gärna kunna använda sina garage, parkeringsplatser utan att behöva bli inparkerade.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Torsdammen

Registrering av porttelefon

För att släppa in personen som ringer upp dig, tryck på siffran 5 i telefonen. Vill du bli inlagd i porttelefonen tillhörande din entré? Meddela info@torsdammen.se med följande uppgifter:

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Torsdammen


Genomgång av ventilation

Föreningen kommer att genomföra undersökning av ventilation tillhörande Tsv. 1-5. Vi skall knacka dörr och se över vilka medlemmar som finner besvär med matos.
Vi vill påminna om att det ej är tillåtet att ha mekanisk fläkt inkopplad i ventilationssystemet samt att ventilationsgaller tillhörande fönster skall stå öppna för att minska risken för undertryck i fastigheten. Om någon annan i föreningen känner av problem med matos, kontakta vänligen styrelsen på info@torsdammen.se

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Torsdammen


Boendeparkering

Informationen är kopierad från Lidingö stads hemsida.

Uppdatering 2019-01-24

Den 18 februari införs boendeparkering på försök på vissa vägar i Baggeby, Bodal och Torsvik.  Faller försöket väl ut kan boendeparkering bli permanent i dessa och andra bostadsområden på Lidingö.

Längre parkeringstid

Boendeparkering ger dig som bor i ett område möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser. Parkerar du på allmän gata är du enligt Trafikförordningen skyldig att flytta din bil inom 24 timmar. Med boendeparkeringstillstånd föreslår staden att du ska kunna parkera upp till 14 dagar. Datumparkering kommer fortsatt att gälla i försöksområdena.

Vad händer nu?

 

Digitalt tillstånd

Som Lidingöbo söker du snabbt och enkelt tillstånd för hela perioden via en e-tjänst på stadens webbplats. I enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, behöver du godkänna att staden hanterar dina personuppgifter.

–  Från den 1 februari kan du söka boendeparkeringstillstånd via e-tjänsten, även om det börjar gälla först  den 18 februari. Allt sköts digitalt och du behöver inget parkeringsbevis i bilen, säger Prem Huq, trafikingenjör i Lidingö stad.

Mer information

Du som bor i Baggeby, Bodal och Torsvik får information hem i brevlådan om hur man söker tillståndet och vilka regler som gäller. Vi bjuder även in till informationsmöten i Stadshuset för att svara på dina frågor och hjälpa till med ansökan. Ingen föranmälan behövs. Välkommen!

  • Onsdag 6 februari, drop in mellan klockan 17.00 och 19.00. Lokal Bergholmen, Stadshuset.
  • Fredag 15 februari, drop in mellan klockan 13.00 och 16.00. Lokal Bergholmen, Stadshuset

Läs mera och utförligt på Lidingö stads hemsida!

Med bästa hälsningar

Styrelsen


Porttelefoni

Hej Alla medlemmar

Det drog ut på tiden ganska mycket med inkoppling av porttelefonen, men nu fungerar den. Alla namn och nummer ligger inte inlagda än, men vi har skickat in alla nummer som vi fått till Lidingö lås och vi hoppas att de skall fixa det snart.

För att bläddra fram namnen på knappsatsen skall man trycka på knappen till vänster med en telefonsymbol. När namnet är framtaget trycker man på telefonsymbolen så att det ringer upp. Den som skall öppna porten för någon trycker en 5an på knappsatsen på mobiltelefonen när det ringer i den.

Vi kommer sätta upp en beskrivning i portarna om hur det fungerar.

Mvh

Styrelsen Torsdammen