Styrelse

Ordförande

Yeelen Levy

Ledamöter

  • Kiran Bhat
  • Axel Albertson Witting
  • Tobias Hagberg
  • Jenny Lodin

Suppleanter

  • Albin Bohman
  • Anton Nilsson
  • Johan Ullman
  • Hedda Fahlén Andersson

Kontaktuppgifter

Du når samtliga styrelseledamöter på adressen info@torsdammen.se eller genom att lämna ett brev i brevlådan på väggen i tvättstuga 1 på tsv 54.

Kontakt via telefon

 

I dagsläget arbetar vi uteslutande med kontakt via e-post och försöker svara skyndsamt.