Trädgård

Vi har en unik trädgårdsmiljö på Brf Torsdammen, en miljö som är en förlängning av parken i mitten av Torsvikssvängen. Vi i föreningen värnar denna park och vår trädgård. De träd som växer i föreningen ska varsamt skötas och återväxten planeras och säkras.

Vi har en trädgårdsgrupp inom föreningen som du som boende är varmt välkommen att vara med i. Gruppen är mycket informell och består av medlemmar som vill värna, förvalta och utveckla vår unika miljö. Om du har frågor eller vill vara med så kontaktar du tradgard@torsdammen.se.

Vi har under vintern 2015/2016 genomfört en inventering av alla träd med en plan för att vårda och säkra återväxt.

Läs inventeringen här: Brf Torsdammen trädgårdsinventering.