Fastighetsskötsel

Läs gärna om våra pågående projekt på undersidorna

Vi försöker samla information om aktuella projekt i föreningen på denna webbplats så det är enkelt att få information om status och vad som sker.

Underhållsplan

I vår underhållsplan finns allt planerat underhåll. Åtgärder kan komma att tidigare- eller senareläggas beroende på om det faktiska skicket är sämre eller bättre än plan. Åtgärder kan därutöver läggas till utifrån förslag från medlemmar eller behov styrelsen ser.