Ansök om uthyrning i andra hand

Du har rätt att hyra ut din bostadsrätt i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel studier och arbete på annan ort samt provsammanboende.

Uthyrningen ska ske under en begränsad tid och till skäliga hyresnivåer. Beslut om godkännande beviljas på max ett år. När tiden för beviljad andrahandsuthyrning närmar sig sitt slut ska antingen andrahandsuthyrningen upphöra eller så ska ny ansökan lämnas till prövning hos styrelsen. Varje prövning innebär ett nytt beslut och det är inte självklart att ytterligare tid kommer beviljas.

Observera också att ansökan måste vara komplett för att beaktas. Ofullständig ansökan behandlas inte. Olovlig andrahandsuthyrning är skäl för uppsägning av bostadsrätt.

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning lämnas skriftligen till styrelsen senast en månad innan planerad uthyrningsdatum då styrelsen ska ha tid på sig att handlägga den:

 1. Använd formuläret nedan vid ansökan.
 2. Bifoga även kopia på intyg på studier, tjänstgöring på annan ort eller annat relevant underlag som stöd för ansökan.
 3. Bifoga kopia på underskrivet kontrakt mellan bostadsrättsinnehavaren och den som hyr i andra hand. I detta ska tydligt framgå
  1. hyresvillkor
  2. hyresnivå
  3. telefonnummer och e-post till hyresvärd och -gäst

Observera att du inte kan avtala bort föreningens regler, t.ex. även om du i kontraktet skriver tills vidare så är det den beviljade andrahandsuthyrningstiden som gäller.

BRF Torsdammen tar ut en avgift om 10 % av gällande prisbasbelopp på årsbasis i samband med andrahandsuthyrning.

Checklista — att tänka på

 • Du måste ansöka om andrahandsuthyrning med formuläret nedan och i ansökan bifoga både intyg och kontrakt.
 • Beviljas på max ett år åt gången.
 • En avgift motsvarande 10 % av gällande prisbasbelopp på årsbasis kommer debiteras dig av föreningen.
 • Du ansvarar för eventuella skador och stadgebrott
 • Du ansvarar för att avgifter till föreningen betalas in i tid.
 • Ogiltig andrahandsuthyrning är ett allvarligt brott mot föreningens stadgar och är skäl för vräkning.
 • Du måste själv hålla koll på uthyrningstiden och i god tid innan dess förfallodatum ansöka om förlängning eller förbereda hyresgästen på uppsägning.
 • Det är du som lägenhetsinnehavare som är ansvarig för det som sker i din lägenhet under uthyrningen. Det innebär att följande är ditt ansvar:
  • Skador på fastigheten, din eller annans lägenhet som orsakats på grund av hyresgästen med eventuella skadeståndsanspråk som följd.
  • Eventuella störningar eller stadgebrott som kan leda till vräkning
 • Du är skyldig att se till att du kan ta del av viktig information från föreningen. Se därför till att regelbundet titta på föreningens hemsida och att instruera din hyresgäst att vidarebefordra information från styrelsen till dig.
 • Du måste sannolikt skatta för hyresintäkten. Skatteverket har en beräkningshjälp som du kan använda för att få koll på ekonomin. 

Exempel på skälig hyra

Justitiedepartementet ger i ett faktablad följande räkneexempel: En bostadsrättslägenhet som är värd tre miljoner kronor hyrs ut i andra hand. Avgiften till föreningen är 1 900 kronor per månad. Med en skälig avkastningsränta på fyra procent per år ger det följande kalkyl.

 • 3 000 000 x 0,04 (4 %) = 120 000:-
 • 120 000:- / 12 månader = 10 000:- per månad i kapitalkostnad
 • 10 000:- + månadsavgift till föreningen = 11 900:- per månad i hyra

Läs mer

Läs gärna dessa broschyrer från fastighetsägarna, de ger bra information om vad som gäller:

Ansökningsformulär

  Startdatum för hyresperiod som ansökan avser (minst 1 månad från dagens datum)

  Slutdatum för hyresperiod som ansökan avser (max 12 månader från startdatum)

  Jag laddar upp följande underlag som stöd för ansökan

  Underlag för ansökan (PDF, PNG eller JPG)

  Kontrakt signerat av båda parter (PDF, PNG eller JPG)