Andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut din bostadsrätt i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel studier och arbete på annan ort samt provsammanboende.

Blankett för andrahandsuthyrning

Uthyrningen ska ske under en begränsad tid och till skäliga hyresnivåer. Vi beviljar på max ett år åt gången. När tiden för beviljad andrahandsuthyrning närmar sig sitt slut ska antingen andrahandsuthyrningen upphöra eller så ska ny ansökan lämnas till prövning hos styrelsen. Varje prövning innebär ett nytt beslut och det är inte självklart att ytterligare tid kommer beviljas.

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning lämnas skriftligen till styrelsen senast en månad innan planerad uthyrningsdatum då styrelsen ska ha tid på sig att träffas och revidera den. Använd denna blankett vid ansökan. Bifoga även eventuella intyg på studier eller tjänstgöring på annan ort. Styrelsen vill även få in kopia på underskrivet kontrakt mellan Bostadsrättsinnehavaren och den som hyr i andra hand. I detta ska tydligt framgå hyresvillkor, hyresnivåer samt kontaktuppgifter. Observera att du inte kan avtala bort föreningens regler, t.ex. även om du i kontraktet skriver tills vidare så är det den beviljade andrahandsuthyrningstiden som gäller.

Enligt nya regler kring andrahandsuthyrning så har bostadsrättsföreningar rätten att årligen ta ut en avgift om 10 % av gällande prisbasbelopp i samband med andrahandsuthyrning. Detta är antaget i Brf torsdammens stadgar och kommer debiteras dig som hyr ut i andra hand.

Att tänka på

 • Du måste ansöka om andrahandsuthyrning och bifoga i fylld blankett, intyg och kontrakt.
 • Beviljas på max ett år åt gången.
 • En avgift motsvarande 10 % av gällande prisbasbelopp kommer debiteras dig av föreningen.
 • Du ansvarar för eventuella skador och stadgebrott
 • Du ansvarar för att avgifter till föreningen betalas in i tid.
 • Ogiltig andrahandsuthyrning är ett allvarligt brott mot föreningens stadgar och är skäl för vräkning.
 • Du måste själv hålla koll på uthyrningstiden och i god tid innan dess förfallodatum ansöka om förlängning eller förbereda hyresgästen på uppsägning.
 • Det är du som lägenhetsinnehavare som är ansvarig för det som sker i din lägenhet under uthyrningen. Det innebär att följande är ditt ansvar:
  • Skador på fastigheten, din eller annans lägenhet som orsakats på grund av hyresgästen med eventuella skadeståndsanspråk som följd.
  • Eventuella störningar eller stadgebrott som kan leda till vräkning
 • Du är skyldig att se till att du kan ta del av viktig information från föreningen. Se därför till att regelbundet titta på föreningens hemsida och att instruera din hyresgäst att vidarebefordra information från styrelsen till dig.

Hyra

 • Andrahandshyra som motsvarar ägarens kostnader. Med detta menas max 4% årlig avkastning på marknadsvärdet samt driftkostnader som avgift till föreningen.
 • Hyran går att få prövad i Hyresnämnden men hyresgästen får inte tillbaka någon retroaktiv hyra.
 • Hyresgästen har en månads uppsägningstid, medan bostadsrättshavaren har tre månader.
 • Schablonbeloppet höjdes till 40 000, därutöver behöver bostadsrättshavaren skatta för hyresintäkterna.

ETT RÄKNEEXEMPEL Justitiedepartementet ger i ett faktablad följande räkneexempel: En bostadsrättslägenhet som är värd tre miljoner kronor hyrs ut i andra hand. Avgiften till föreningen är 1 900 kronor per månad. Med en skälig avkastningsränta på fyra procent per år ger det följande kalkyl.
3 000 000 x 0,04 (4 %) = 120 000:-
120 000:- / 12 månader = 10 000:- per månad i kapitalkostnad
10 000:- + månadsavgift till föreningen = 11 900:- per månad i hyra

Mer information

Läs gärna dessa broschyrer från fastighetsägarna, de ger bra information om vad som gäller: