Trädgård

Vi har en unik trädgårdsmiljö på Brf Torsdammen, en miljö som är en förlängning av parken i mitten av Torsvikssvängen. Vi i föreningen värnar denna park och vår trädgård. De träd som växer i föreningen ska varsamt skötas och återväxten planeras och säkras.

Trädgårdsskötsel utförs av företaget Två Smålänningar.

Vintern 2015/2016 genomfördes en inventering av alla träd med en plan för att vårda och säkra återväxt. Läs inventeringen här: Brf Torsdammen trädgårdsinventering. Hösten 2020 genomfördes en större genomgång med beskärning och utgallring av skadade och döda träd i föreningen.