Kategorier
Styrelsen

Comhem/Tele2 via antennuttaget uppsagt 2025-12-31

Hej alla,

Under städdagen så fick styrelsen frågor om vårt gamla avtal med Comhem (numera Tele2) som tillhandahåller vår tv och internetanslutning via antennuttagen (alltså EJ att förväxla med vår fiber från Bahnhof).

Detta avtal är uppsagt och kommer gå ut 2025-12-31 så om ni fortfarande använder er av det så är det hög tid att gå över till vårt gemensamma avtal med Bahnhof via fiberuttaget som alla redan betalar för. Efter det datumet så kommer antennuttaget att sluta fungera.

Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev april 2024

Den 5:e maj kl.13.00-15.00 är det dags för årets städdag

Det kommer finnas en container på plats för att slänga det som har hamnat i föreningens gemensamma utrymmen, såsom källargångar och skrubbar. Har du även något stående i ditt förråd du tänkt slänga så passa på! Förra året fyllde vi containern och vi hoppas på bra uppslutning och att vi fyller den även i år.

På städdagen kommer vi även att fokusera på utemiljön och rensa lite mossa, plantera några blommor och göra det fint och trevligt. Det kommer troligtvis också finnas lite enklare målarjobb att utföra. Samling sker utanför TSV 42-44 vid kl 13.00 där det kommer finnas kaffe, vatten och kakor.

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt den 5 maj!

Årsstämma den 28e maj, missa inte den

Vi kommer att ha årstämma den 28e maj. Se till att komma in med eventuella motioner innan april är slut så att styrelsen har tid att svara på dem. En separat kallelse kommer även till era brevlådor.

Uppdatering om fönsterutredning

Vår tekniska förvaltare Nabo har gjort en utredning om våra fönsters skick och de rekommenderar oss att byta ut alla fönster, det vill säga ej renovera dem. Detta kommer att vara en stor kostnad för föreningen så styrelsen har beslutat att avvakta med beslut om detta. Fokus i år kommer vara att stabilisera vår ekonomi, vi vill inte ta upp nya stora lån i detta högränteläge vi är i nu.

OVK genomförd, anmärkningar finns

Vi har genomfört en kompletterande OVK med kanalrensning och vi har flera lägenheter som har anmärkningar som behöver fixas. Detta görs i april och vi hoppas att vi därefter får en godkänd OVK. Stort tack för att ni har varit behjälpliga under denna process.

Sök till styrelsen!

Det kommer vara flera avgångar i år från styrelsen och vi behöver stärka upp med nya förmågor som kan hjälpa till att sätta planen framåt. Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts av Fastum/Nabo och många av rutinuppgifterna en styrelse gör har automatiserats. Detta innebär att styrelsearbetet är mycket mindre betungande och mer framåtblickande och roligt. Så tveka inte, sök!

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Brf städdag den 5 maj

Hej alla!

Den 5:e maj kl.13.00-15.00 är det dags för årets städdag.

Det kommer finnas en container på plats för att slänga det som har hamnat i föreningens gemensamma utrymmen, såsom källargångar och skrubbar. Har du även något stående i ditt förråd du tänkt slänga så passa på! Förra året fyllde vi containern och vi hoppas på bra uppslutning och att vi fyller den även i år.

På städdagen kommer vi även att fokusera på utemiljön och rensa lite mossa, plantera några blommor och göra det fint och trevligt. Det kommer troligtvis också finnas lite enklare målarjobb att utföra.

Samling sker utanför TSV 42-44 vid kl 13.00 där det kommer finnas kaffe, vatten och kakor.

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt den 5 maj!

Hälsningar
Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Mata inte råttorna!

Flera medlemmar har kontaktat styrelsen om att någon person lägger ut matrester på marken,  vilket resulterar i att det kommer mycket råttor till ett “dukat bord”,  

Det är ABSOLUT förbjudet.  Matrester ska läggas i den bruna påsen och slängas i något av de bruna kärlen som finns vid varje sopstation.  

Förutom att råttorna blir fler och större, finns det även oro bland föreningens hund- och kattägare, att djuren ska få i sig något olämpligt och bli sjuka. 

Anticimex har varit här och ställt ut fäller, dessa är gulmarkerade med varningstext; Sanering Skadedjur Råtta.

Det område där flest råttor och utlagd mat har uppmärksammats är mellan hus nr 46-50 och nr 42-44.
På baksidan av hus nr 42-46, längst med väggen, finns Anticimex råttfällor utställda. 

Har du frågor eller funderingar kring detta ärende, hör av dig till styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Kompletterande OVK

Hej alla,

Under den senaste OVKn så framkom vissa anmärkningar varav den stora är att våra ventilationskanaler är smutsiga och behöver rensas. Detta kommer att göras i februari i samtliga lägenheter.

Om vi inte får tillgång till er lägenhet så kommer ni faktureras för uppföljningsbesök, ungefär 2000 kr.

Om ni inte kan vara hemma så kan nycklar lämnas i styrelsebrevlåda i port 52. Entreprenören är annars på plats på morgonen mellan 7.00-7.20. Återlämning av nycklar i respektive medlems brevlåda.

AdressDatum
TORSVIKSSVÄNGEN 119/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 319/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 520/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 4220/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 4421/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 4621/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 4822/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5022/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5223/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5426/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5626/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5827/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6027/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6228/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6428/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6629/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6829/2 
Kategorier
Styrelsen

Problem för postnord att komma in i vissa portar

Postnord har satt upp lappar om att de har problem att komma in i vissa portar idag. Det verkar vara ett konstigt problem då andra fraktföretag kommit in och Postnord själva säger att det händer slumpmässigt och eventuellt bara när de levererar sent på eftermiddagen. Styrelsen felsöker tillsammans med Postnord och Lidingö Lås, förhoppningsvis är det någon inställning som blivit fel. Vi återkommer när vi vet mer.

Kategorier
Styrelsen

Viktig information om kommande avgiftshöjningar 2024

Hej alla boende i BRF Torsdammen! Tanken var att gå ut med denna information till allas brevlåda också men tyvärr tog lasertonern till skrivaren slut så vi satte upp det i trapphusen så länge.

Ämne: Viktig meddelande – kommande avgiftshöjningar och ändringar av kostnader

Kära bostadsrättsinnehavare i BRF Torsdammen. 

Vi vill meddela er om viktiga förändringar som kommer att påverka alla medlemmar och hyresgäster i vår bostadsrättsförening. Vi är i en tid med hög inflation som driver kostnadsökningar. Vi vill understryka att vi förstår att många kan ha det tufft nu men att vi måste genomföra förändringar för att vår bostadsrättsförening ska ha en fortsatt god och hållbar ekonomi. 

Vi jobbar kontinuerligt med kostnadsbesparingar. Under 2022 gjorde föreningen en större amortering av våra lån efter försäljning av mark, energieffektiviseringar har gjorts i form av byte av maskiner i tvättstuga och LED belysning i gemensamma utrymmen. Vi håller samtidigt på att utvärdera ytterligare åtgärder, mer information kommer.

Efter noggrann översyn och övervägning av vår ekonomiska situation samt prognos tillsammans med vår ekonomiska förvaltare Fastum har vi kommit fram till att det är nödvändigt att genomföra avgiftshöjningar. Från och med januari 2024 kommer följande justeringar att ske:

 • +20% av våra avgifter för bostadsrättsinnehavare (611 SEK/kvm)
 • +5% för våra hyresgäster 
 • +100 SEK/månad för uteplatser 
 • Kostnaden för garageplats höjs till 1 500 SEK/ månad
 • +20% av våra avgifter för utomhusparkering
 • +10% av våra avgifter för kommersiella hyresgäster
 • +5% av våra avgifter för förråd

Vår finansiella grund i föreningen kommer fortsatt vara mycket stabil efter dessa avgiftshöjningar och vår belåningsgrad har successivt reducerats över åren (soliditet var 87.39% 2022). Efter diskussioner med Fastum så ligger våra avgiftshöjningar fortfarande i det nedre skiktet jämfört med många andra föreningar i Stockholm.

Det är viktigt för styrelsen att denna höjning sker brett över alla områden så att det blir så rättvist som möjligt. Vi förstår att en ökning av avgifter kan väcka oro och vill förtydliga skälen bakom detta beslut:

 1. Uppvärmningskostnader: Under det senaste året har våra uppvärmningskostnader ökat med +8,1%. Denna ökning beror till stor del på faktorer utanför vår kontroll, som till exempel stigande energipriser på marknaden. Stockholm Exergi har nyligen meddelat ytterligare en ökning med +12% i uppvärmningskostnader med start januari 2024 och förmodligen runt 10% året därefter. För att kunna fortsätta erbjuda en bekväm och varm boendemiljö måste vi tilldela ytterligare medel för att täcka dessa högre kostnader. Uppvärmning står för nästan hälften av våra totala driftskostnader och levereras av en aktör i monopolliknande ställning med minimal möjlighet att konkurrensutsätta. 
 2. Vatten och avlopp: Kostnaderna för vatten och avloppsunderhåll kommer mycket troligt att öka med +25% 2024 som föreslagits av Stockholm Vatten & Avfall (vilket blir vägledande för alla närliggande områden). Även dessa kostnader är omöjliga att konkurrensutsatta.  
 3. Räntehöjningar: Vi har även upplevt en ökning av räntor på våra fastighetslån. Detta påverkar våra totala ekonomiska kostnader och kräver en justering av vår avgiftsstruktur, trots låg belåningsgrad. För närvarande har 43% av våra lån en rörlig räntesats, resterande är låsta fram till 2026 till mycket fördelaktig ränta. Vi avser att låsa våra rörliga räntor när marknaden blir mer fördelaktig. 

Hur kommer detta gynna vår förening? Avgiftshöjningen kommer möjliggöra att:

 1. Bibehålla en bekväm och väl uppvärmd boendemiljö under de kalla månaderna.
 2. Säkerställa korrekt underhåll och funktionalitet av avfall och vattenförsörjning.
 3. Effektivt hantera våra skulder i en tid med ökade räntekostnader.
 4. Ha ett gott kassaflöde för att löpande kunna göra investeringar utan att ta ytterligare lån.
 5. Garantera den ekonomiska stabiliteten för vår bostadsrättsförening och säkerställa positiva resultat framöver och därmed undvika anmärkningar från vår revisor.

Vi förstår att ingen gillar att se en ökning i sina avgifter men dessa ökningar kommer att hjälpa oss att hantera de kostnadsökningarna vi förutspår framåt och att säkerställa en fortsatt god ekonomisk stabilitet för vår bostadsrättsförening.

Vad kan ni förvänta er? Under den kommande månaden kommer ni att få uppdaterad information som beskriver den nya avgiftsstrukturen på avierna. Vi finns även tillgängliga för att besvara eventuella frågor eller funderingar gällande höjningarna. Tveka inte att kontakta oss i styrelsen på info@torsdammen.se

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen

Lidingö, 2023-11-14

Länkar:

Förslag till taxor för vatten och avfall 2024

Kategorier
Styrelsen

Nya uppställningsarmar på entrédörrarna

Nabo, vår tekniska förvaltare har påbörjat arbetet med att byta ut alla gamla dörrstoppar (som är för klena och som ofta behöver bytas ut) för att istället montera uppställningsarmar på våra entrédörrar. 

Arbetet påbörjas i hus 1-3 och fortsätter löpande tills alla gamla dörrstoppar är utbytta.

OBS! Notera att när entrédörren öppnas fullt ut, så stannar dörren kvar i uppställt läge och då måste du dra till dörren så den går igen.  

Vi får hjälpas åt i början att se till att dörrarna inte står kvar i uppställt läge, utan att vi stänger om vi ser att dörren står öppen, men ingen är där.

Hälsningar
Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev september 2023

Kommande verksamhetsår 2023/2024

De närmaste månaderna kommer styrelsen att fokusera på att stabilisera föreningens ekonomi då vi under de två föregående verksamhetsåren fått en anmärkning från vår revisor om att vi tar ut för lite avgifter. I dessa tider av hög inflation har vi sett kostnadsökningar i princip alla utgiftsområden, från sophämtning och värme, till leverantörsfakturor. Vi kommer därför att snart gå ut med information om avgiftshöjningar för medlemmar, parkeringsytor och våra kommersiella lokaler.

Då vår överlägset största utgift är uppvärmning så tittar vi fortsatt vidare på hur vi kan energieffektivisera vår fastighet och på så sätt skära ner på våra kostnader. Exempel på detta är att isolera/byta ut fönster, isolera tak, se över ventilation och kalibrera fjärrvärmeanläggningen. 

Vi har haft medlemmar som hört av sig om möjligheten att installera solceller på taken. Vi är dock inte jättebra lämpade för detta då vi har fjärrvärme som vår uppvärmningskälla (den “enda” elförbrukningen vi har är i princip tvättstugorna och den är numera låg i  och med den nya maskinparken).  

Fönsterutredning

På årsstämman fick styrelsen mandat att utreda skicket på föreningens fönster. Denna utredning är nu beställd av vår tekniska förvaltare Nabo och vi förväntar oss ett resultat de närmaste veckorna. Att isolera fönster skulle vara den mest effektiva energieffektiviseringen vi skulle kunna göra just nu.

Vindsytan

Innan sommaren skickade vi ut en intressekoll till de boende högst upp. Från den ser vi att det finns intresse från Torsvikssvängen 1–5, Torsvikssvängen 52–56 och Torsvikssvängen 64–68 och det är dessa hus vi kommer ha med i utredningen framåt. Nästa steg är att göra en brandutredning för att säkerställa att det faktiskt är möjligt att göra om råvinden till boendeyta.

Mossbehandling av tak

Vi har mossbehandlat alla våra tak. Medlet ska nu verka och det kommer att leda till att mossan försvinner och att den inte kommer tillbaka på flera år. 

Uppföljning OVK

Vi fick flertalet anmärkningar under OVKn som genomfördes i april även om ventilationssystemet i övrigt fungerade bra i fastigheten. Vi kommer under hösten att genomföra åtgärder i de lägenheter som fick anmärkningar tillsammans med Nabo. De berörda lägenheterna kommer att bli informerade om när detta kommer att ske exakt. 

Nya nycklar för garagen

Vi kommer att byta alla nycklar till garagen så att vi standardiserar alla nycklar i föreningen tillsammans med Lidingö Lås. Mer information kommer att gå ut till varje garageägare och ni kommer att få ett par nya nycklar innan något görs. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen den 17 augusti

Information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet på
Torsvikssvängen 5 och 68

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2023-08-17 08:00
till 2023-08-17 14:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängningen kan det dröja upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.

Hälsningar
Styrelsen