Förtroendeuppdrag

I vår bostadsförening finns många uppgifter vi gör själva. Om du vill engagera dig i ditt boende och vill hjälpa till med någonting i föreningen så tveka inte att kontakta vår valberedning eller styrelsen. Det finns två fasta typer av förtroendeuppdrag i föreningen, styrelsen och valberedningen. Utöver detta kan medlemmar leda eller vara med i uppdrag, projekt eller grupper i föreningen som sätts samman på årsmöten eller av styrelsen.

Styrelsen

Vi har en styrelse som ansvarar för den dagliga driften av föreningen. Det innebär att styrelsen ser till att gemensamma saker som felanmäls lagas, att ekonomin sköts på rätt sätt och att den löpande driften av värme etc. fungerar.

Styrelsen upphandlar även arbeten i fastigheterna och står i kontakt med entreprenörernas projektledare. Utöver det hjälper styrelsen medlemmarna med svar på frågor, godkänner andrahandsuthyrningar och renoveringsplaner. Styrelsen tillsätts på årsmötet och består av minst tre och som mest sex ledamöter. Arbetet fördelas inom styrelsen och det är arvoderat.

Valberedningen

Vi har en valberedning som hjälper föreningen tillsätta olika befattningar i föreningen. Det största arbetet är att sondera intresse för styrelsearbete och presentera förslag på styrelsesammansättning till årsmötet som hålls innan juni månads slut varje år.

Ansvarig för olika uppdrag

Ibland kommer årsstämman fram till att en grupp eller utredning för ett specifikt ändamål sätts upp. När det sker är du alltid välkommen att anmäla intresse. Du kanske även har en egen fråga du vill driva i föreningen. Kontakta i så fall valberedningen eller styrelsen så kan ett sådant uppdrag skapas.

Kontaktinformation