Förtroendeuppdrag

I vår bostadsförening finns många uppgifter vi gör själva. Om du vill engagera dig i ditt boende och vill hjälpa till med någonting i föreningen så tveka inte att kontakta vår valberedning eller styrelsen. Det finns två fasta typer av förtroendeuppdrag i föreningen, styrelsen och valberedningen. Utöver detta kan medlemmar leda eller vara med i uppdrag, projekt eller grupper i föreningen som sätts samman på årsmöten eller av styrelsen.

Styrelsen

Styrelse ansvarar för den dagliga driften. Styrelsen upphandlar även arbeten i fastigheterna och står i kontakt med entreprenörernas projektledare. Utöver det hjälper styrelsen medlemmarna med svar på frågor, godkänner andrahandsuthyrningar och renoveringsplaner. Styrelsen väljs av årsstämman. Arbetet fördelas inom styrelsen och det är arvoderat.

Se aktuell styrelsesammansättning.

Valberedningen

Valberedningen sonderar intresset för medverkan i styrelsen och presenterar förslag på styrelsesammansättning till årsstämman.

Ansvarig för olika uppdrag

Ibland kommer årsstämman fram till att en grupp eller utredning för ett specifikt ändamål sätts upp. När det sker är du alltid välkommen att anmäla intresse. Du kanske även har en egen fråga du vill driva i föreningen. Kontakta i så fall valberedningen eller styrelsen så kan ett sådant uppdrag skapas.

Kontaktinformation