Styrelse

Styrelsens sammansättning är från och med 201015 som följer:

Ordförande

Tobias Hagberg

Ledamöter

 • Filip Brink
 • Tobias Hagberg
 • Jenny Lodin

Suppleanter

 • Anton Nilsson
 • Nicklas Andersson

Kontaktuppgifter (ej felanmälan)

Du når samtliga styrelseledamöter på adressen info@torsdammen.se eller genom att lämna ett brev i brevlådan vid tvättstugan 1 på Torsvikssvängen 54.

Felanmälan görs till Nabo

 • Felanmälan kontorstid 7.00–16.00
  • Telefon 010-288 00 26
  • E-post felanmalan@nabo.se
 • Felanmälan jour vardagar 16.00–7.00 samt helger dygnet runt
  • Telefon 010-288 00 26
  • Observera! Jourutryckning är dyrt och ska endast användas för felanmälan av akut karaktär. Varje jourutryckning debiteras föreningen med minst 4 500:-.