Styrelse

Styrelsens sammansättning är från och med 2021-06-03 som följer:

Ledamöter

 • Johan Blixt ledamot: två år  Tsv 42.
 • IngMarie Castell ledamot: två år Tsv 52.
 • Erik Torstensson ledamot: två år Tsv 66.
 • Viktor Rune ledamot: två år Tsv 64.
 • Elin Brink ledamot: två år Tsv 56.

Suppleanter

 • Filip Brink suppleant: ett år Tsv 56.
 • Anna Nauburg suppleant: ett år Tsv 66.
 • Anton Nilsson suppleant: ett

Kontakt

Du når samtliga styrelseledamöter på adressen info@torsdammen.se eller genom att lämna ett brev i brevlådan vid tvättstugan 1 på Torsvikssvängen 54.

Felanmälan görs till Nabo

 • Felanmälan kontorstid 7.00–16.00
  • Telefon 010-288 00 26
  • E-post felanmalan@nabo.se
 • Felanmälan jour vardagar 16.00–7.00 samt helger dygnet runt
  • Telefon 010-288 00 26
  • Observera! Jourutryckning är dyrt och ska endast användas för felanmälan av akut karaktär. Varje jourutryckning debiteras föreningen med minst 4 500:-.

Valberedning

Vill du kandidera till styrelsen? Eller vet du någon som skulle passa som styrelseledamot? Kontakta valberedningen på valberedning@torsdammen.se