Pågående projekt

Energieffektivisering

Styrelsen arbetar för att spara på kostnaderna för energin, framför allt fjärrvärme. Arbetet görs i samarbete med Stockholm Exergi.

Samordning med Patriam

Styrelsen bevakar föreningens intressen i relation till Patriam som bygger nytt hus på grannfastigheten där skorstenen stod. Styrelsen förhandlar om, koordinerar insatser kring och ger synpunkter på deras planer, i syfte att skapa både kortsiktiga och långsiktiga vinster för medlemmarna — bland dem även goda relationer med de nya grannarna när huset väl är på plats.

Omledning dagvatten

Lidingö kommun har bett oss komma med en plan för att leda om dagvattnet från två av våra hus som är nu kopplade till kommunalt avlopp och överbelastar systemet. Under 2021–2022 kommer vi vidta  åtgärder för att lösa det på ett ekonomisk och tryggt sätt.