Pågående projekt

OMLEDNING AV DAGVATTEN

VID 42-44 OCH 52-58

Lidingö kommun har bett oss komma med en plan för att leda om dagvattnet från två av våra hus som är nu kopplade till kommunalt avlopp och överbelastar systemet. Under 2020-2021 kommer vi göra några åtgärder för att lösa det på ett ekonomisk och tryggt sätt.