Avfallshantering

Hushålls- & matavfall

I föreningen har vi gröna sopskåp stående utefter Torsvikssvängen och inne på gården mellan Torsvikssvängen 1-5 och 64-68. I dessa lägger du hushållssopor och matavfall. Sopor ska vara förpackade i en försluten påse, matavfall i för ändamålet avsedd papperspåse. Inga sopor får ställas utanför skåpen då de inte hämtas av stadens entreprenör.

Förpackningsinsamling

Förpackningsinsamling finns på olika platser på Lidingö, bland annat nära OKQ8 i centrum och i Sticklinge. Där kan du sortera glas, wellpapp, tidningspapper, metall, plast och annat.

Grovsopor samt el- & miljöfarligt avfall

Farligt avfall är bland annat färgrester och lackrester, lösningsmedel, oljor, bekämpningsmedel, fotokemikalier, bilbatterier, småbatterier, sprayburkar, termometrar och frätande ämnen som syror. Det är viktigt att du samlar in farligt avfall, eftersom felaktig hantering kan innebära stora risker för människor och miljö. Tänk på att märka förpackningen med vad den innehåller om det farliga avfallet inte är i sin originalförpackning. Tänk också på att inte blanda olika farligt avfall.

Elavfall är allt med sladd eller batteri och det som har lyst. Elavfallet samlas in för att vi ska kunna ta hand om delar som är farliga och återvinna de delar som går att använda igen.

Vi har ingen egen hantering av grovsopor, elavfall och miljöfarligt avfall. Det lämnar du istället till något av följande ställen:

  1. Grovsopor, större miljöfarligt avfall och elavfall kan du lämna vid återvinningscentralen i Stockby.
  2. Mindre miljöfarligt avfall och elavfall kan du lämna till Lidingö stads miljöbil som regelbundet åker runt och samlar in mindre elavfall och miljöfarligt avfall, bland annat i Torsvik.
  3. Mindre elavfall kan du också lämna vid Coop vid Torsviks torg där det finns en insamlingspunkt för mindre elavfall. Den är belägen inomhus vid returstationen.

Läs mer om Lidingö stads anläggningar för avfall och återvinning.