Sophantering och avfall

Vi får alla en hel del avfall i vårt dagliga liv. I föreningen har vi egen hantering av hushållssopor.

Vi ber er verkligen respektera de regler vi har kring detta. Det är dels för vår egen skull, vi vill alla bo i en ren och välskött förening som inte får dåligt ryckte för att vi skräpar ned, det är om inte annat bättre för hur attraktiv vår förening är vid försäljning. Dels är det också en respekt för övriga boende i allmänhet och styrelsen i synnerhet, det är ingen annan som ska ta hand om dina sopor än du själv.

Vi ber er särskilt att inte ställa saker i källargångar och trapphus. Det försvårar framkomlighet, och är förenat med direkt dödsfara vid eventuell brand då det snabbt bildas giftiga rökgaser som kan övertända hela huset.

Hushållssopor

I föreningen har vi gröna sopskåp stående utefter Torsvikssvängen och inne på gården mellan Torsvikssvängen 1-5 och 64-68. I dessa lägger du hushållssopor. Dessa ska vara förpackade i en försluten påse. Inga sopor får ställas utanför dess skåp då det inte hämtas av Sita. Då måste i stället föreningen hantera detta vilket dels innebär en kostnad, dels innebär oskäligt arbete för styrelsen. Vi ber er respektera detta.

Matavfall- (borttagna tills vidare)

Föreningen har för tillfället inte avtal för avhämtning av matavfall.

Återvinningsstation

Föreningen har för tillfället inga kärl för plastförpackningar, pappersförpackningar glas och metallförpackningar. Vi hänvisar till kommunens återvinningsstationer.

Grovsopor

Vi har ingen hantering av grovsopor. Denna typ av avfall måste du själv frakta till återvinningscentralen i Stockby.

Mindre El- och miljöfarligtavfall

Lidingö stad har en miljöbil som regelbundet åker runt och samlar in mindre elavfall och miljöfarligt avfall.

Läs mer på Lidingö Stads hemsida

”Farligt avfall
Farligt avfall är bland annat färgrester och lackrester, lösningsmedel, oljor, bekämpningsmedel, fotokemikalier, bilbatterier, småbatterier, sprayburkar, termometrar och frätande ämnen som syror. Det är viktigt att du samlar in farligt avfall, eftersom felaktig hantering kan innebära stora risker för människor och miljö. Tänk på att märka förpackningen med vad den innehåller om det farliga avfallet inte är i sin originalförpackning. Tänk också på att inte blanda olika farligt avfall.

Mindre elavfall
Till miljöbilen kan du lämna mindre elavfall som till exempel vattenkokare, hårtork, radio, mobiltelefon och brödrost. Mindre elavfall är allt med sladd eller batteri och det som har lyst. Elavfallet samlas in för att vi ska kunna ta hand om delar som är farliga och återvinna de delar som går att använda igen. För större elavfall kan du fråga din fastighetsägare om hämtning från fastigheten eller lämna det själv på återvinningscentralen i Stockby.”

Övrigt avfall

Staden har miljöstationer i centrum samt på ett antal till platser på Lidingö. Där kan du sortera wellpapp, tidningspapper, metall, plast och annat.

Städdagar

Föreningen försöker anordna städdagar regelbundet med målsättningen att hålla minst en dag under hösten. Det är ett utmärkt tillfälle att kasta en del grovsopor i de containers föreningen hyr in. Det är även en stund då vi i föreningen gemensamt går ut och träffas, krattar lite löv och grillar lite.