För boende

Att äga och bo i en bostadsrätt är att äga en del i en ekonomisk förening. Vi delar sex stora hus med 125 lägenheter, där var och en av oss äger nyttjanderätten till en lägenhet. Vi har alla ett ansvar för vår egen lägenhet men även ett gemensamt ansvar att hela denna förening fungerar så bra som möjligt och att det är en attraktiv plats att bo på.

För att föreningen ska fungera krävs dels att vi medlemmar engagerar oss i föreningen och tar på oss de förtroendeuppdrag som finns, dels respekterar varandra och de regler vi har i föreningen.

På sidorna under respektive menyalternativ kan du läsa mer om vad som gäller i föreningen. Du hittar våra stadgar och regler, information till nyinflyttade, vad som gäller vid renoveringar samt kölistor till garage och parkeringsplats.

Mycket nöje!