Från A till Ö

Altaner & uteplatser

Se separat sida om uteplatser och balkonger.

Andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning skickas med komplett underlag till styrelsen för behandling. Tillstånd kan, om klara skäl finns, beviljas för maximalt 1 år i taget.

Anslagstavlor

I varje port finns utrymme för medlemsinformation.

Avfallshantering

Se separat sida om avfallshantering.

Avlopp

Var noga med inte spola ner annat än vanligt toalettpapper i avloppet. Föremål som t.ex. pappershanddukar orsakar stopp i avloppet och kan ge översvämning även hos grannarna.

Brandsäkerhet

Varje lägenhetsinnehavare bör ha en fungerande brandvarnare. Förvaring i källargångar och trapphus är inte tillåtet, detta för att det skapar risk för brand och försvårar utrymnings- och släckningsarbete vid eventuell brand. Saker i källargångar kan forslas bort och kostnaden för detta kan påföras den lägenhetsinnehavare som ställt ut sakerna.

Byggavfall

Uppställandet av så kallade Big Bags i samband med renovering får endast ske under begränsad tid och på så diskret plats som möjligt.

Cyklar & mopeder

I varje huslänga finns utrymme för cyklar. Fordon med drivmedel får av brandsäkerhetsskäl inte ha uppställningsplats inom huslängorna.

Fastighetsskötare

Inom föreningen finns upprättad fastighetsskötarfunktion som gäller föreningens allmänna utrymmen och tomtytor. Denne kan nås enligt anslag i föreningens alla portar.

Förråd

Varje lägenhet ska ha tillgång till ett stort förråd (förråd 1) och ett litet så kallat matkällarförråd (förråd 2). Förråden är uppmärkta med ditt lägenhetsnummer. Vill du hyra ett extra förråd? Anmäl ditt intresse hos Fastum som förmedlar de förråd som finns tillgängliga.

Garage- & parkeringsplats

I föreningen finns 12 garage och 2 parkeringsplatser att hyra. Anmäl ditt intresse hos Fastum som förmedlar de platser som finns tillgängliga. Man får stå i kö till både garage och parkeringsplats men ett hushåll får bara inneha antingen garage eller parkeringsplats vid varje tillfälle.

Grillning utomhus

Grillning är tillåtet med elgrill på balkong samt med kol-, gasol- eller elgrill på altaner/uteplatser. Läs mer på sidan om om uteplatser och balkonger.

Grovsopor

Se separat sida om avfallshantering.

Hundrastning

Rastning av hundar på föreningens tomtytor bör av hygienskäl inte ske.

Internet

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Bahnhof som levererar bredband via fiber till alla lägenheter med hastigheten 1000/1000 Mbit/sek.

Källare

Yttre dörrar (trapphus och källare) skall alltid hållas stängda, för att förhindra obehörigas tillträde och stölder. Förvaring i källargångar och trapphus är inte tillåtet, detta för att det skapar risk för brand och försvårar utrymnings- och släckningsarbete vid eventuell brand. Saker i källargångar kan forslas bort och kostnaden för detta kan påföras den lägenhetsinnehavare som ställt ut sakerna.

Markiser

Markiser får sättas upp ovanför balkonger och fönster. Färgen skall vara av en ljusgrå ton. Anmälan om uppsättning skall göras till styrelsen.

Parabol

Parabolantenn eller annan yttre antenn får inte sättas upp.

Planteringar

Det är tillåtet att plantera runt uteplatser/altaner enligt vissa riktlinjer. Se mer under sidan om uteplatser och balkonger.

Renovering

Se separat sida med regler som gäller vid renovering i din lägenhet.

Rökning

Visa hänsyn till grannarna även vid rökning ute på balkongerna och altanerna.

Stadgar

Städning av allmänna utrymmen

Föreningen tillhandahåller kontinuerlig städning av trapphus och allmänna utrymmen som tvättstugor. Det åligger varje enskild lägenhetsinnehavare att vid renovering se till att trapphus och allmänna utrymmen hålls rena och gårdsplan röjs då dessa åtgärder ej bekostas eller utförs av föreningens allmänna resurser.

Städdag av föreningens tomtytor

Under hösten har föreningen vissa år en gemensam städdag för föreningens hela tomtyta. Förutom ett gott utfört arbete i sig brukar deltagarna belönas med fika.

Störningar

Normalt ska det vara tyst i lägenheterna efter ca kl 22.30. Vid enstaka fester bör boende förvarna sina grannar och avsluta störningarna i rimlig tid runt midnatt. Byggbuller och dylikt bör föranmälas i trappuppgångarna och får inte påbörjas förrän kl 8.00 vardagar. Boende som upplever störningar ombeds att anmäla detta till styrelsemedlem med uppgift om vem som stör och tidpunkten för störningen. Styrelsen hanterar anmälningar av störningar systematiskt.

Trapphus

Barnvagnar, kälkar, cyklar eller annat som utgör risk för brandsäkerhet eller kan försvåra utrymning får ej förvaras i trapphusen.

Trädgårdsskötsel

Detta sköts av företaget Två Smålänningar AB. Uppgifter finns på anslagstavlan i varje port.

TV-kanaler

Du beställer kanalpaket från Bahnhof, Tele2, Boxer eller valfri annan leverantör. Kom ihåg att du alltid kan se på TV utan kostnad.

Tvättstugor

Två tvättstugor finns i föreningens byggnader; dessa är placerade i källarplanen på Tsv 46-50 samt 52-56. Ingång sker via dörr på baksidan av byggnaderna. Tvättstugorna kan nyttjas alla dagar 07.00-22.00. Vid outnyttjad tid har annan medlem tillgång till tvättmaskiner en halv timme efter påbörjat pass. Bägge tvättstugorna är tillgängliga för alla boende i föreningen. En grovtvättmaskin finns på Tsv 52-56. Tvättstugan och tvättmaskiner skall rengöras vid avslutat tvättpass, trivselregler finns uppsatta som anslag i tvättstugorna.

Observera att husdjur såsom hundar och katter inte är välkomna i tvättstugorna.

Frågor och svar om bokning av tvättid.

Valberedningen

Mandatperiodens förtroendevalda och aktuella styrelseledamöter och valberedning finns angivna via anslag i alla föreningens portar. Kontakta valberedningen direkt på valberedning@torsdammen.se

Ventilation

Rengör regelbundet filtret ovanför spisen och utsuget i badrummet och håll fönsterventilerna öppna. Observera att det är definitivt förbjudet att ansluta en egen motordriven köksfläkt till utsuget. Köksventilationen skall vara av den typ som installerades 1997-98, dvs. en spiskåpa eller dylikt med en lucka som öppnas och stängs via en timer.

Vinterunderhåll

Snöröjning inom föreningen sker via separat upphandlad entreprenör Lidingö Rental AB. Sandboxar finns utställda vid ett flertal platser inom föreningen och kan därmed användas av medlemmar vid behov.

Årsstämma

Föreningens årsstämma hålls en gång per år, vanligtvis i slutet av maj. Detta demokratiska forum är föreningens högsta beslutande organ. Det är till exempel årsstämman som tillsätter styrelsen. Som medlem är det därför viktigt att närvara vid detta enda tillfälle! Inför årsmötet finns möjlighet för medlem och även sammanboende att väljas in i styrelsearbetet eller som valberedning.

Övrigt

Har du en övrig fråga? Mejla info@torsdammen.se.