För mäklare

För dig som förmedlar en lägenhet i BRF Torsdammen hänvisar vi till vår senaste årsredovisning och BRF Torsdammens stadgar (PDF). Vi tipsar också om Information till nyinflyttade (PDF) liksom information till boende från A till Ö. Genomförda projekt/renoveringar hittar ni här.

Beställ mäklarbild direkt från Fastum.

Frågor besvaras av styrelsen via info@torsdammen.se.

Handlingar för medlemsansökan, innehållande personnummer, e-post och mobilnummer till köparen/köparna, skickas i tre exemplar, tillsammans med överlåtelseavtalet i två exemplar, direkt till vår ekonomiska förvaltare Fastum:

Fastum
Box 3118
169 03 Solna

Som mäklare får du gärna placera skyltar som pekar ut lägenheten under visningsdagar. När visningsdagen är klar ber vi dig plocka bort skylten igen.

Våra portar är alltid låsta. Vi ber att ni inte ställer upp dörrarna under visning på vintern då det blir mycket kallt i trapphusen. Sätt hellre en bit silvertejp över låskolven. Efter visning måste porten ovillkorligen återställas till låst skick.

Om området

Bostadsföreningen Torsdammen ligger längs med Torsvikssvängen i Torsvik. I mitten av området finns en nyrestaurerad park med en vacker damm där barn kan åka skridskor på vintern. Det finns även vackra utsiktsplatser ut mot vattnet med grillplats och staty av Milles.

Vid Torsvikstorg som ligger i början på Torsvikssvängen, finns bland annat en frisör, tobaksbutik, pizzeria, batteri- och glasåtervinning samt flera lokala näringsidkare.

På två minuters promenad finns Torsviks centrum. Här finns restauranger, Coop, Lidl, Gataeu, Lidingö bröd & patisserie och mycket annat.

På 10 minuters gångavstånd ligger Lidingö centrum med affärer, biograf, banker och bibliotek.

Kommunikationer

Från busshållplatsen Torsvikstorg, som ligger precis nedanför föreningens fastigheter, går samtliga Lidingös busslinjer. Det tar två minuter med buss till Ropsten, där innerstadsbussar och tunnelbana finns tillgängliga.

Restid från Ropsten till T-Centralen med tunnelbana tar ca 10 minuter.

Överlåtelse & pantsättning

Frågor om pantsättning och avgifter för respektive lägenhet besvaras av vår ekonomiska förvaltare, Fastum AB på telefon 018-56 32 00, eller via e-post info@fastum.se.

Frågor om överlåtelser samt ansökningar om medlemskap, in- och utträde, handläggs av styrelsen.

 • Pantsättningsavgift: 1 % av gällande basbelopp per pantnotering debiteras pantsättaren/låntagaren.
 • Överlåtelseavgift: 2,5 % av prisbasbelopp som betalas av köparen.
 • Juridisk person godkänns inte som medlem.
 • Delat ägande accepteras. Föräldrar som är aktiva i köpet av lägenhet till sina barn bör ha med barnet som delägare i lägenheten, varje ägare ska ha en andel om minst 10 %. Detta för att undvika en formell andrahandsuthyrning till barnet om bara föräldern äger men bara barnet bor där. Det ger även föräldern en trygghet i att barnet blir medansvarigt.

Lägenhetsnummer

Föreningen använder ett internt lägenhetsnummer som återfinns på mäklarbilden som tillhandahålls av Fastum. Detta nummer ska användas vid överlåtelser och pantsättning.

Andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning skickas med komplett underlag till styrelsen för behandling. Tillstånd kan, om klara skäl finns, beviljas för maximalt 1 år i taget.

Föreningens fastigheter och byggnader

Föreningen bildades 1999 och är en äkta bostadsrättsförening med säte på Lidingö. Föreningen äger 6 fastigheter med var sin byggnad, alla uppförda 1946, med 125 bostadsrätter, 1 hyresrätt och 3 lokaler.
Lägenheterna fördelar sig på följande sätt:

 • 18 ettor
 • 21 lägenheter med 1,5 rum
 • 63 tvåor
 • 12 treor
 • 12 fyror
 • 1 femma

Den totala boytan är ca 6 580 kvm.
Bostadsrättsföreningen Torsdammens hus

Nr

Adress Fastighetsbeteckning Om huset

1

Torsvikssvängen 1-5 Torselden 2
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum
 • 2 kommersiella lokaler

2

Torsvikssvängen 64-68 Torselden 3
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum

3

Torsvikssvängen 58-62 Torselden 4
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum
 • 1 kommersiell lokal

4

Torsvikssvängen 52-56 Torselden 5
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum
 • Tvättstuga 1
 • Vaktmästeriet, ingång via cykelrum

5

Torsvikssvängen 46-50 Torselden 7
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum
 • Tvättstuga 2

6

Torsvikssväng 42-44 Torsdammen 1
 • 2 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum

Planerat underhåll

Fjärrvärme med egen undercentral drogs in 2014, el-stigar och avloppsstammar är bytta 1997 i samband med att föreningen bildades och husen köptes loss från tidigare ägare. Styrelsen och fastighetsförvaltaren ansvarar för den långsiktiga förvaltningen, bland annat genom att hålla en underhållsplan för underhållet.

Föreningens ekonomi

Föreningen satsar på ekonomisk långsiktighet och därmed förutsägbara framtida kostnader där så är möjligt med långa avtal med våra leverantörer. Avgiften är baserad på lägenhetens andelstal, bostadsrättens insats vid föreningens bildande. I avgiften ingår bredband, värme, vatten och sophämtning.

Avskrivningar

Bostadsrättsrättsföreningen har historiskt tillämpad en progressiv avskrivning avseende föreningens hus. Från och med år 2014 har föreningen valt att tillämpa linjär avskrivning i enlighet med Bokföringsnämndens rekommendation.

Försäkringar

Den boende ska ha en giltig hemförsäkring. Den boende måste även teckna ett bostadsrättstillägg för att täcka skador som den boende kan orsaka grannar eller föreningen.

Hushållsel

Abonnemang tecknas av den boende. El ingår inte i avgiften.

Bredband

Föreningen har från och med den oktober 2020 tecknat gruppavtal med Bahnhof. Varje lägenhet har tillgång till fiber 1000/1000 Mbit/s, uppkoppling ingår i månadsavgiften och kan inte väljas bort.

Förråd

Till varje lägenhet ska det höra ett större källarförråd samt ett mindre, en så kallad matkällare (dock får inte mat förvaras i detta). Säljaren ansvarar för att peka ut och överlämna båda dessa vid försäljningen. Det är viktigt att dessa är märkta med föreningens interna lägenhetsnummer. Det är även önskvärt att säljaren överlämnar dessa låsta med tillhörande nycklar vid försäljningen så att ingen av misstag tar dem om det tar ett tag innan inflyttning.

Underhåll

Föreningen ansvarar för underhåll och reparationer av fastigheternas ytskikt, inklusive utsida av ytterdörrar, balkongdörrar och fönster, gemensamma lokaler, trapphus, avlopps-, vatten-, elstammar och radiatorer. Den boende ansvarar för ytskikt i lägenhet, golv, innertak, dörrar, fönster, avlopp, vatten-, och eldragning inomhus. Medlemmarna i föreningen har att hålla sig till olika regler i samband med renoveringar.

Eldning & grillning

Eldning är förbjuden på föreningens mark. Grillning med elgrill är tillåten på balkonger samt med el-, gas- eller kolgrill på uteplatser samt på föreningens grönytor.

P-plats & garage

Föreningen har en intern kö för parkeringsplats respektive garageplats. Anmälan sker Fastum. Det är inte tillåtet att överlåta sin plats till annan person och man kan enbart inneha ett garage eller en parkeringsplats åt gången. Det finns för närvarande 12 garage och 2 parkeringsplatser, samtliga är uthyrda. Boendeparkering gäller på Torsvikssvängen, läs mer på Lidingö stads hemsida.