Information till mäklare

Nedan finns uppgifter till mäklare som har fått förmedlingsuppdrag av bostadsrätt i Brf Torsdammen. Syftet är att underlätta för fastighetsmäklare vid försäljningar. På hemsidan finns mer info som årsredovisning och BRF Torsdammens stadgar. Titta gärna även på vårt dokument med Information till nyinflyttade.

Frågor besvaras av styrelsen genom att brev skickas till:
info@torsdammen.se.

Handlingar för medlemsansökan, innehållande personnummer, e-post och mobilnummer till köparen/ köparna, skickas i tre exemplar, tillsammans med överlåtelseavtalet i två exemplar till:

BRF Torsdammen
Torsvikssvängen 58
181 34 Lidingö

Som mäklare får du gärna placera skyltar som pekar ut lägenheten under visningsdagar. När visningsdagen är klar ber vi dig plocka bort skylten igen.

Våra portar är alltid låsta. Vi ber att ni inte ställer upp dörrarna under visning på vintern då det blir mycket kallt i trapphusen. Sätt hellre en bit silvertejp över låskolven. Efter visning måste porten ovillkorligen återställas till låst skick.

Om området

Bostadsföreningen Torsdammen ligger längs med Torsvikssvängen i Torsvik. I mitten av området finns en nyrestaurerad park med en vacker damm där barn kan åka skridskor på vintern. Det finns även vackra utsiktsplatser ut mot vattnet med grillplats och staty av Milles.

Vid Torsvikstorg som ligger i början på Torsvikssvängen, finns bland annat en frisör, tobaksbutik, pizzeria, batteri- och glasåtervinning samt flera lokala näringsidkare.

På två minuters promenad finns Torsviks centrum med en galleria. Här finns restauranger, en medelstor Konsumbutik, Bageri och mycket annat.

På 10 minuters gångavstånd ligger Lidingö centrum med affärer, biograf, banker och bibliotek.

Kommunikationer

Från busshållplatsen Torsvikstorg, som ligger precis nedanför föreningens fastigheter, går samtliga Lidingös busslinjer. Det tar två minuter med buss till Ropsten, där innerstadsbussar och tunnelbana finns tillgängliga.

Restid från Ropsten till T-Centralen med tunnelbana tar ca 10 minuter.

Överlåtelse och pantsättning

Frågor om pantsättning och avgifter för respektive lägenhet besvaras av vår ekonomiska förvaltare, Fastum UBC Förvaltning AB:
Telefon:            018-56 32 00
E-post:             info@fastum.se

Frågor om överlåtelser samt ansökningar om medlemskap, in- och utträde, handläggs av styrelsen.

 • Pantsättningsavgift: 1 % av gällande basbelopp per pantnotering debiteras pantsättaren/låntagaren.
 • Överlåtelseavgift: 2,5 % av prisbasbelopp som betalas av köparen.
 • Juridisk person godkänns inte som medlem.
 • Delat ägande accepteras. Föräldrar som är aktiva i köpet av lägenhet till sina barn bör ha med barnet som delägare i lägenheten, varje ägare ska ha en andel om minst 10 %. Detta för att undvika en formell andrahandsuthyrning till barnet om bara föräldern äger men bara barnet bor där. Det ger även föräldern en trygghet i att barnet blir medansvarigt.

Lägenhetsnummer

Föreningen använder ett internt lägenhetsnummer som återfinns på mäklarbilden som tillhandahålls av Fastum. Detta nummer ska användas vid överlåtelser och pantsättning.

Andrahandsuthyrning

Regler och ansökningsblankett finns på hemsidan.

Föreningens fastigheter

Föreningen bildades 1999 och är en äkta bostadsrättsförening med säte på Lidingö. Föreningen består av 6 fastigheter byggda 1946 med 125 bostadsrätter, 2 hyresrätt och 3 lokaler.

Lägenheterna fördelar sig på följande sätt:

 • 18 små ettor
 • 21 lägenheter med 1,5 rum
 • 63 tvåor
 • 12 treor
 • 12 fyror
 • 1 femma

Den totala boytan är ca 6 580 kvm.

Bostadsrättsföreningen Torsdammens hus
Bostadsrättsföreningen Torsdammens hus

Nr

Adress Fastighetsbeteckning Om huset

1

Torsvikssvängen 1-5 Torselden 2
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum
 • 2 kommersiella lokaler

2

Torsvikssvängen 64-68 Torselden 3
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum

3

Torsvikssvängen 58-62 Torselden 4
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum
 • 1 kommersiell lokal

4

Torsvikssvängen 52-56 Torselden 5
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum
 • Tvättstuga 1
 • Vaktmästeriet, ingång via cykelrum

5

Torsvikssvängen 46-50 Torselden 7
 • 3 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum
 • Tvättstuga 2

6

Torsvikssväng 42-44 Torsdammen 1
 • 2 uppgångar, 3 våningar
 • Cykelrum

Planerat underhåll

Fjärrvärme med egen undercentral drogs in 2014, avloppsstammar är bytta 1997. För information om pågående och kommande underhåll hänvisar vi till Menyn – Fastighet och de undersidor som finns där.

Föreningens ekonomi och avgifter

BRF Torsdammen har en mycket god ekonomi varför avgiftshöjning inte är aktuell. Tack vare den goda ekonomin ser det ut som vi kommer kunna hålla nuvarande avgifter om inte omvärldsfaktorer starkt förändras. Föreningen satsar på ekonomisk långsiktighet och därmed förutsägbara framtida kostnader där så är möjligt med långa avtal med våra leverantörer.

Avgiften är baserad på lägenhetens andelstal, bostadsrättens insats vid föreningens bildande. I avgiften ingår bredband, värme, vatten och sophämtning.

Avskrivningar

Bostadsrättsrättsföreningen har historiskt tillämpad en progressiv avskrivning avseende föreningens hus. Från och med år 2014 har föreningen valt att tillämpa linjär avskrivning i enlighet med Bokföringsnämndens rekommendation.

Försäkringar

Den boende ska ha en giltig hemförsäkring. Den boende måste även teckna ett bostadsrättstillägg för att täcka skador som den boende kan orsaka grannar eller föreningen.

Hushållsel

Abonnemang tecknas av den boende. El ingår inte i avgiften.

TV

Abonnemang tecknas via Com Hem eller Bahnhof. Föreningen tillhandahåller analogt grundutbud, men den boende måste själv ha en giltig TV-licens.

Bredband

Föreningen har från och med den Oktober 2020 tecknat gruppavtal med Bahnhof. Varje lägenhet har tillgång till fiber 1000/1000 Mbit/s. Den låga kostnaden för abonnemanget (89:-/månad) läggs i avgiften.

Förråd

Till varje lägenhet ska det höra ett större källarförråd samt ett mindre, en så kallad matkällare (dock får inte mat förvaras i detta) . Säljaren ansvarar för att peka ut och överlämna båda dessa vid försäljningen. Det är viktigt att dessa är märkta med lägenhetsnumret( OBS! föreningens numrering). Det är även bra om säljaren överlämnar dessa låsta med tillhörande nycklar vid försäljningen så att ingen av misstag tar dem om det tar ett tag innan inflyttning.

Sophantering och återvinning

Föreningen har soptunnor för hushållsavfall. För övrig sopsortering hänvisas till Lidingö Stads övriga återvinningscentraler. Mer information finns på denna sida.

Städning

Trappstädning och städning av gemensamma lokaler utförs av städfirma varje vecka. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för städning av egen lägenhet, egna förråd samt av tvättstuga efter nyttjande.

Underhåll

Föreningen ansvarar för underhåll och reparationer av fastigheternas ytskikt, inklusive utsida av ytterdörrar, balkongdörrar och fönster, gemensamma lokaler, trapphus, avlopps-, vatten-, elstammar och radiatorer.

Den boende ansvarar för ytskikt i lägenhet, golv, innertak, dörrar, fönster, avlopp, vatten-, och eldragning inomhus.

För mer information kring renovering och ansvar hänvisar vi till denna sida.

Eldning och grillning

Eldning är förbjuden på föreningens mark.

Grillning med elgrill är tillåten på balkonger samt med el-, gas- eller kolgrill på uteplatser samt på föreningens grönytor.

Parkeringar och garage

Föreningen har en intern kö för parkeringsplats respektive garageplats. Anmälan sker till styrelsen. Det är inte tillåtet att överlåta sin plats till annan person och man kan enbart inneha ett garage eller en parkeringsplats åt gången. Det finns för närvarande 12 garage och 13 parkeringsplatser, samtliga är uthyrda.

Det är tillåtet att parkera längs Torsvikssvängen och parkering där är för närvarande gratis.