För leverantörer

Organisationsuppgifter

BRF Torsdammen
Org. nr: 769603-8848

PG (via UBC/FASTUM): 4895703-9

Besöksadress (OBS, ej faktura adress)

Torsvikssvängen 58
181 34 Lidingö

Faktureringsadress för pappersfakturor

BRF Torsdammen
Fack 55893903
R855
106 37 STOCKHOLM

Skicka faktura digitalt

Sätt fakturaadress till  samma som för pappersfakturor ovan. Skicka som PDF-dokument till e-postadressen:
standard.mailinvoice@postenscanning.se

Kvittens på mottagen faktura samt eventuell information om felaktigheter kommer till avsändande e-postadresss inom någon dag

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor på våra leverantörer. Om andra villkor ska användas ska detta klart framgå i offerter eller på annat sätt tydligt framkomma.

Kommunikation med föreningen

All kommunikation med förening skickas via e-post till info@torsdammen.se

Kontaktpersoner på avtal

Det är generellt bättre att ange Styrelsen  Brf  Torsdammen som kontaktpersoner och bemyndigade att göra tilläggsbeställningar än namngivna personer då styrelsen byts ut vid årsstämmor. Kontaktuppgifter bör alltid vara info@torsdammen.se och inte enskilda bostadsföreningsmedlemmars adresser.