För leverantörer

BRF Torsdammen
Bankgiro (via Fastum): 5156-3955
Org. nr: 769603-8848

Fakturaadress

BRF Torsdammen
Fack 55893903
R855
106 37 STOCKHOLM

Digital faktura

Sätt fakturaadress till  samma som för pappersfakturor ovan. Skicka som PDF-dokument till e-postadressen:
standard.mailinvoice@postenscanning.se

Kvittens på mottagen faktura samt eventuell information om felaktigheter kommer till avsändande e-postadress inom någon dag.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor för samtliga utställda fakturor från våra leverantörer. Om andra villkor ska tillämpas ska explicit överenskommelse först ha träffats mellan partnerna.

Kommunikation med styrelsen

All kommunikation med styrelsen sker via e-post info@torsdammen.se.

Kontaktpersoner på avtal

Det är generellt bättre att ange Styrelsen Brf Torsdammen som kontaktpersoner och bemyndigade att göra tilläggsbeställningar än namngivna personer då styrelsen byts ut vid årsstämmor. Kontaktuppgifter bör alltid vara info@torsdammen.se och inte enskilda medlemmars adresser.