Uteplatser & balkonger

Grillning

På balkonger är det tillåtet att grilla med elgrill. På uteplatser och gräsytor är det tillåtet att grilla med el-, gasol- och kolgrill. Generellt gäller att visa respekt och hänsyn för sina grannar. Om en granne störs och påtalar detta så ska det respekteras och man får försöka komma överens om tider eller tillvägagångssätt. Kolla vindriktningen och håll grillarna så långt ut från husfasaden som möjligt.

Bygga veranda

För tillbyggnad av altaner på bottenplanen begärs tillstånd från styrelsen. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för ansökan om bygglov, brandsäkerhet, skötsel och eventuella uppkomna störningar gentemot grannar, såväl dag som natt. Följande riktlinjer gäller:

 • Max 4 meter bred (8 meter för sammanslagna lägenheter)
 • Max 4 meter djup.
 • Om genomsnittlig höjd mellan golvet på altanen och marknivå överstiger 0,6 meter kan bygglov krävas
 • Altanen ska byggas stabil i trä och ska vara träfärgad eller brun. Tänk på att man inte bör olja eller måla impregnerat trä förrän tidigast efter ett år.
 • Betongplattan för balkong kan byggas in, men får inte tas bort, balkongen ska kunna återställas och att ta bort betongen kan blottlägga armeringsjärn och försvaga husets stabilitet.
 • Altanen ska alltid byggas mot husväggen, den får inte börja en bit ut från vägg
 • Bygg altan i linje med övriga altaner
 • Altanen byggs i samma stil som övriga altaner, med samma typ av räcke
 • En ritning ska alltid skickas till styrelsen för godkännande. Inget arbete får påbörjas innan godkännande från styrelse.

Planteringar runt veranda

Vi uppskattar vackra planteringar . Det är därför tillåtet att låna mark av föreningen i närmast anslutning till uteplats för att anlägga en plantering. Planteringen sköts av den boende och vid misskötsel kan rätten till plantering förverkas. Planteringen kan då tas bort på den boendes bekostnad. Följande gäller:

 • Planteringen ska gå max en meter ut från altanens kant
 • Planteringen ska vara väl avgränsad med kantsten eller annat mot föreningens gräsytor.
 • Det ska gå att klippa allt gräs upp till planteringen, om planteringen är uppförd på sådant sätt att gräsklippare inte kan komma åt närmast planteringen så ansvarar den boende för gräsröjningen närmast kanten mot sin plantering.
 • Den boende ansvarar för för vattning, ogräsrensning, beskärning, plantering etc. av sin plantering.
 • Planteringen är ett lån av mark från föreningen. Om föreningen av någon anledning behöver marken till annat eller behöver göra anläggningsarbeten så kan marken tas i anspråk. Ingen ersättning utgår i dessa fall till den boende.