Avslutade projekt

Byte av all belysning i trapphusen  till LED

2023 byttes all belysning i trapphusen till energisnåla led-lampor som har närvarosensor.

Renovering av tvättstuga

2022. Tvättstugan renoverades och har nu nya maskiner från Miele. Väggarna målades och lampor byttes ut.

Upphandling av teknisk förvaltning

2020

Fiber till alla medlemmar

2020

Tilläggsisolering av vindarna

2020

Installation av nya portar

2018

Renovering undertak och puts på södra gaveln Tsv 50

Undertaket på Tsv 50s södra gavel, den som vätter mot vägen, tappade för något år sedan vindskivan. Fukt på undertaket i den gavel behöver åtgärdas genom att undertakets brädor byts ut någon meter in från kanten och nya vindskivor sätts upp. Ett sjok puts har även lossnat på denna gavel. Detta åtgärdas innan fukt tränger in under fukten och orsakar frostsprängningar,

Översyn och fastsättning av lösa räcken i trapphusen

Några räcken i våra trapphus sitter löst och måste sättas fast. Arbetet förväntas påbörjas under slutet av oktober.

Renovering lokalen Tsv 1

Lokalen har renoverats inför uthyrning till ny hyresgäst.

Installation av bullerglas

2014

Installation av nytt fläktsystem/ stambyte/nya elstigar

1997–1998