Avslutade projekt

Tilläggsisolering på vindarna

Sommar 2020

Installation av nya portar

2018

Installation av bullerglas

2014

Installation av nytt fläktsystem/ Stambyte

1998

Renovering undertak och puts på södra gaveln TSV 50 – klart

Undertaket på TSV 50s södra gavel, den som vätter mot vägen, tappade för något år sedan vindskivan. Fukt på undertaket i den gavel behöver åtgärdas genom att undertakets brädor byts ut någon meter in från kanten och nya vindskivor sätts upp. Ett sjok puts har även lossnat på denna gavel. Detta åtgärdas innan fukt tränger in under fukten och orsakar frostsprängningar,

Översyn och fastsättning av lösa räcken i trapphusen – klart

Några räcken i våra trapphus sitter löst och måste sättas fast. Arbetet förväntas påbörjas under slutet av oktober.

Renovering lokalen TSV 1 – klart

Lokalen på TSV ska efter beslut från extrastämman i oktober renoveras och därefter hyras ut.