Kategorier
Styrelsen

Nytt Bokningssystem för Tvättstuga – Frågor och Svar

Vi vill börja med att tacka för den konstruktiva feedback som vi har fått från medlemmar angående det nya bokningssystemet – tillsammans kan vi hjälpas åt att bli ännu bättre! Då vi arbetar med ett helt nytt bokningssystem förekommer en viss inkörsperiod för att vi alla ska vänja oss men vi hoppas att allt ska vara i sin ordning så snart som möjligt så att alla medlemmar kan boka tid och tvätta utan några problem. 

Styrelsen vill även passa på att lyfta fram några av de frågor som vi har fått in angående det nya bokningssystemet.  

  1. Hur går man till väga med bokningar och incheckning vid ett eventuellt strömavbrott?

Då utrustningen i tvättstugan inte heller fungerar under ett eventuellt strömavbrott kan vi tyvärr inte göra så mycket åt de tvättider som råkar infalla under ett eventuellt strömavbrott. Vi ber dig därför boka en ny tid så fort strömmen är i gång igen. 

Det är tyvärr inte eller möjligt att boka en tvättid vid ett eventuellt strömavbrott. Vi ber dig därför helt enkelt att boka en tid så fort strömmen kommer i gång igen – vi hoppas att detta inte är något som kommer infalla så ofta och bör därför inte heller vara något vidare problem. 

  1. Hur går man till väga med bokningar och incheckning vid ett eventuellt internetavbrott?

Vi hade olyckligtvis lite otur med att vår inkommande fiber grävdes sönder kort efter att vi hade infört det nya bokningssystemet. Detta innebar att medlemmar inte kunde tvätta då bokningssystemet är internetbaserat (för att kunna boka tid och för att komma in i tvättstugan behöver vi ha fungerande internet). 

Om internet av någon avledning skulle ligga nere i framtiden kommer bokningar att kunna göras via en bokningslapp som kommer att sitta utanför tvättstugan – vidare instruktioner kommer att finnas att tillgå på denna lapp. Vidare kommer styrelsen även att ställa upp dörren till våra tvättstugor för att medlemmar ska kunna komma in. Med det sagt hoppas vi att detta är ett ytterst sällsynt förekommande problem. 

  1. Trots att jag checkar in inom 30 minuter efter att min tvättid har börjat verkar det som att min tid släpps efter 15 minuter efter påbörjad tvättid – varför är det så?

Det är inte meningen att din tvättid ska släppas så att du ska behöva boka om din tvättid om du har checkat in inom 30 minuter efter tvättidens början. Vi håller på att undersöka problemet och har tillfälligt tagit bort spärren som innebär att man måste checka in inom 30 minuter.

  1. Jag kommer inte in i tvättstugan i port 56 trots att jag har bokat tid och att det lyser grönt på dosan när jag ska checkar in – varför är det så? 

Dörren in till tvättstugan är tyvärr något trög. Styrelsen arbetar med att åtgärda detta. Under tiden tills dörren är fixad ska du ändå kunna komma in i tvättstugan – testa att trycka till dörren, blippa igen och öppna igen så ska det förhoppningsvis fungera att komma in. 

  1. Det verkar som att tvättpass är blockerade för bokning i systemet. Varför kan jag inte boka tvättid?

Det visade sig att en av inställningarna i systemet var felinställd vilket innebar att man totalt under en månad endast kunde boka ett visst antal tvättpass. Det vill säga, om du kom upp i detta antal pass under en månad blockerades dina möjligheter att boka fler tider under resten av månaden. Denna begränsning är nu borttagen och du ska alltså kunna boka en tvättid så länge du inte redan har en annan tvättid bokad, oavsett hur många gånger du redan har tvättat under månaden. 

  1. Varför är tvättstugan numera låst utanför de tider som jag har bokat tvättid?

Vid införandet av det nya bokningssystemet valde styrelsen att aktivera en ny inställning som innebär att tvättstugan är låst för de medlemmar som för tillfället inte har en tvättid bokad. Anledningen till att styrelsen valde att aktivera denna inställning var för att det har varit en del problem med att tvättider inte respekteras och att det har förekommit att medlemmar har tvättat under någon annans tvättid. Vi förstår att det är en förändring men hoppas att det ska kunna innebära en förbättring när alla väl har vant sig vid förändringen. Styrelsen hoppas även att det ska innebära viss trygghet att veta att det endast är de som tvättar som har tillgång till dessa utrymmen. 

  1. Hur ska man agera om man har glömt sin tvätt?

Vi uppmanar alla medlemmar att försöka komma ihåg att hämta sin tvätt innan tvättidens slut för att respektera övriga medlemmars tvättid. Dessutom är tvättstugan öppen en kvart efter att tvättiden är slut vilket innebär att du kan hämta din tvätt en kvart efter att din tid egentligen är slut. 

Om du däremot skulle glömma att hämta din tvätt inom den utsatta tidsperioden ber vi dig först kolla om efterföljande tvättid är tillgänglig att boka. Om du har möjlighet att boka den efterföljande tvättiden ber vi dig göra detta för att du ska få access och kunna öppna tvättstugan med din blipp. Om den efterföljande tvättiden inte är ledig, var vänlig kontakta styrelsen via mejl (info@torsdammen.se) för att få hjälp av styrelsen att öppna tvättstugan. 

Ett tips är att sätta en timer för att komma ihåg din tvätt 😉

  1. Jag verkar inte kunna komma in i tvättstugan med båda mina blippar, det är endast en av dem som fungerar. 

Du ska givetvis kunna komma in till tvättstugan med samtliga blippar som tillhör din lägenhet. Om detta inte är fallet, var vänligen kontakta Lidingö Lås och Larm och be dem se över inställningarna för dina blippar. Det ska vara snabbt att fixa korrekt access.