Avgift vid andrahandsuthyrning från och med 1 januari 2022

Styrelsen har fattat beslut om att ta ut en avgift uppgående till 10% av gällande prisbasbelopp, fördelat på månadsavierna, för de personer som hyr ut i andra hand. Det ger med årets prisbasbelopp ett beräknat hyrespåslag per månad på knappt 400 kronor för de som hyr ut. Avgiften tas ut för att täcka de administrativa kostnader föreningen har vid andrahandsuthyrning.Tillstånd om andrahandsuthyrning ges endast när det är påkallat (exempelvis vid studier på annan ort eller vid sammanboende på prov) och då endast under en begränsad tid (6–12 månader). Läs mer om andrahandsuthyrning på http://www.torsdammen.se/information/andrahandsuthyrning/

Webbokning av tvättstuga

Efter många om och men har vi äntligen lyckats driftssätta fiberanslutningen till porttelefonerna samt tvättstugebokningstavlorna.

Aktivera digital bokning av tvättid

  1. Gå till bokningstavlan utanför närmaste tvättstuga
  2. Logga in med passerbrickan (”nyckelblippen”)
  3. Ställ in e-postadress och önskat lösenord

Utförlig instruktion (PDF)

Boka tvättid

När du har aktiverat funktionen enligt ovan, klicka på knappen nedan och logga in med din e-postadress och ditt lösenord!

Matavfallsinsamling från 1/11

Nu kan vi återigen erbjuda matavfallsinsamling. Vi börjar i liten skala, med att byta ut en av de vanliga sopkärlen till ett matavfallskärl i skåpen utanför Torsvikssvängen 46-50 med start den 1 november 2021. 

Det är enkelt och kostar inget extra för oss. Vi som bostadsrättsförening får istället lägre avgift för hämtning av vanliga sopor och matavfallet blir biogas och biogödsel. Ca 35 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall.

Matavfallet hämtas med samma sopbil (torsdagar) som hushållssoporna, men läggs i ett särskilt fack i sopbilen. 

Fr.o.m. den 11 oktober kan du hämta ett start-kit i form av en ventilerad påshållare, fästen till hållaren, papperspåsar och ett informationsblad i tvättstugan. Påshållaren luftar påsen, förhindrar att den går sönder och motverkar dålig lukt.

Successivt kommer insamling av matavfall utökas och från och med 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för alla hushåll i Stockholm, både villor och flerfamiljshus, att sortera ut sitt matavfall.

Driftsstörning Comhem

Meddelande från Staffan på Patriam inkom idag:

Skriver till dig då jag tror att Brf Tordammen berördes av gårdagens incident. Jag fock information nu om att en ledning tillhörande ComHem klipptes av i samband med rivningen igår. Jag har också förstått att den nu r temporärt lagad.

Ledningen är inte utmärkt på ledningkartan och det finns heller inte något ledningsservitut för den eller något avtal med Com Hem om rätt att ha den genom vår fastighet varför jag inte kan klandra Serneke att de har klippt av den. De har haft kontakt med samtliga andra officiella  ledningsägare och hanterat detta rörande rivningen.

Serneke har nu kontaktat ComHem för att se till att de drar om sin ledning.

Stockholm Exergi informerar om möjliga störningar för fjärrvärmen

6/9 -10/9 utför Stockholm Exergi ett underhållsarbete på Lidingös fjärrvärmenät. Under arbetet kan det uppstå leveranstörningar på fjärrvärmen. Stockholm Exergi har förberett ersättningsproduktion i form av mobila värmepannor om det skulle bli större störningar. Som fjärrvärmekund brukar detta inte märkas av, men varmvattnet kan tillfälligt bli en smula svalare.

Träff med Patriam 24/8 16.00

Nu på tisdag den 24 augusti kl 16.00 finns företrädare för Patriam på plats vid rivningsplatsen framför Torsvikssvängen 64–68 för att berätta mer om planerna för rivningsarbetet av skorstenen och huskroppen bredvid den, liksom om planerna för det nya huset. Ta chansen att ställa frågor och få veta mer!

Planerat avbrott varmvatten onsdag 30/6

Information från Stockholm Exergi:

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i :
Kv. Stenbrottet, Torselden, Torsviggen, Torsborgen och Torsklinten – Lidingö

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden från 2021-06-30 08:00 till 2021-06-30 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott