Kategorier
Styrelsen

Det är dags för OVK

Hej alla,

Vi får mycket mejl nu om att ventilationen fungerar dåligt. Enligt underhållsplanen så ska OVK genomföras i år och vi har valt att genomföra den så snart som möjligt. Vi håller på att ta in offerter för det nu och återkommer när vi vet mer.

/Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Saknar frivilliga för mätning av buller, speciellt i Torselden 5

Hej alla,

Stort tack till er som hört av sig och kan ställa upp för att utreda bullerdämpande åtgärder. Vi saknar fortfarande folk, speciellt i Torselden 5 där endast en person har anmält sig (det behövs 3-5 lägenheter). Trafikverket behöver alltså tillgång till er lägenhet max 1h måndagen den 23e mellan 12-18 för att mäta ljudet från vägen.

Vi har också fått flera frågor om det endast är dessa hus som ska undersökas. Tyvärr är det bara dessa tre hus som trafikverket har godkänt.

Kategorier
Styrelsen

VIKTIGT: Bullerdämpande åtgärder, tillgång till lägenheter 23e januari

Trafikverket har erbjudit oss en utredning av bullerdämpande åtgärder (t.ex. bullerplank, ljuddämpande fönster) för tre hus (se bild).

För att få ta del av detta behöver de komma in i 3-5 lägenheter i varje hus Måndagen den 23:e Januari 2023 mellan kl. 12.00 och kl. 18.00.

Vi behöver därför frivilliga i varje hus som kan tänka sig att ställa upp på detta. Uppsidan borde vara stor, trafikverket kommer alltså betala för att genomföra bullerdämpande åtgärder åt er.

Mejla styrelsen på info@torsdammen.se och bekräfta att du kan vara hemma då, vilket hus och vilken port du bor i. Om vi inte får några frivilliga så kommer vi tyvärr inte få några åtgärder heller.

/Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Trasig Låskolv Sopkärl TSV 52

Låskolven till sopkärlet närmast port 52 är trasigt. Lidingö Lås & Larm kommer att tillverka en ny kolv som planeras att monteras i eftermiddag (den 20 december).

Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev nr 9 – 26/11-2022

Brandsäkerhet och brandvarnarens dag

Den 1 december är det brandvarnarens dag. I och med detta vill vi passa på att uppmana alla medlemmar att kontrollera att era brandvarnare fungerar som de ska.  Vi vill även passa på att meddela att de åtgärder som föreslogs för oss efter förra årets brandinventering har gjorts. Exempel på detta är installation av brandvarnare och nödutgångsskyltar i källargångarna. 

Tvättstugorna

Nu är tvättstugorna färdigrenoverade och de nya maskinerna är på plats. Renoveringen har gått enligt plan och allting ska vara klart och redo att användas sedan den 14 november. Hoppas att alla får glädje av de nya maskinerna!

Obehöriga i trapphusen

En medlem har skrivit och varnat för att obehöriga personer har försökt ta sig in i trapphuset medan porten långsamt stängs. Var därför uppmärksamma på om någon kommer in efter er och se till att dörren stängs efter er.

Förrådsinventering

Inventering av våra källarförråd pågår. Om du vet att du har ett förråd som inte tillhör din lägenhet, var vänlig kontakta styrelsen med denna information så att du kan få ett korrekt förråd tilldelat. 

Sophantering

Det är ett par gånger under de senaste månaderna som vi har haft problem med att soporna inte har hämtats enligt schema. Vi har varit i kontakt med Lidingö Stad som sköter sophanteringen åt oss och de har informerat oss om att hanteringen kommer att bli bättre framöver. Tömning ska ske på torsdagar – om ni skulle märka att tömning inte sker som planerat på torsdagen, skulle det vara mycket uppskattat om vi alla kan hjälpas åt och uppmärksamma oss om detta. På så sätt hinner vi kontakta Lidingö Stad för en extra tömning på fredagen inför helgen. 

Är det fullt i ett sopnedkast, titta i det bredvid, oftast kan det finnas mer plats där. Släng inte vanliga hushållssopor i sopkärlet för matavfall. Det finns tio sopkärl för hushållssopor och ett sopkärl för matavfall – vänligen släng rätt. 

Källargångar

Vi vill återigen poängtera att det inte får ställas några lösa föremål i våra källargångar. För er som har möbler eller andra föremål som står i de gemensamma källargångarna ber vi er flytta dessa omgående. Tack för hjälpen. 

Månadens tips

Tänk på att ventilationsventilerna som sitter ovanför eller under era fönster alltid ska vara öppna. Detta är viktigt för att luften ska ventilera ordentligt och inte bli stillastående i lägenheterna. Se därför till att de är öppna även under vinterhalvåret. 

Styrelsen önskar alla en fin första adventshelg!

Kategorier
Styrelsen

Snöröjning

Snöröjning är beställt men på grund av extremt hög belastning kommer de inte kunna komma till oss förrän imorgon, den 22 november.

Vi gör vad vi kan för att underlätta åtkomlighet till portarna genom att skotta själva tills dess att snöröjningen sker under morgondagen.

Vi skulle även vilja passa på att be alla som har möjlighet om hjälp att skotta undan snö vid sina respektiva portar. Det finns en snöskyffel i mittenporten i varje hus. Stort tack för hjälpen!

Kategorier
Styrelsen

Uppdatering tvättstugorna

TSV 56: Mangeln och grovtvättmaskinen kommer att monteras under veckan som kommer, vecka 46.

TSV 48: Nu är renoveringen klar och tvättmaskinerna är monterade. Tvättstugan är öppen för bokning från och med den 14 november. Vi hoppas att alla får glädje av de nya maskinerna!

Vi önskar alla en fortsatt trevlig söndagskväll!

Kategorier
Styrelsen

Var uppmärksamma på om obehöriga går in i trapphuset

En medlem har skrivit och varnat för att obehöriga personer försökt gå in i trapphuset medan porten långsamt stängs. Var därför uppmärksamma på om någon kommer in efter er och se till att dörren stängs efter er, speciellt om det blir snö.

Kategorier
Styrelsen

Kalla element – felet åtgärdat

Nu har tekniker varit på plats och åtgärdat felet med pumpen för VVC.
Hoppas nu värmen snabbt kommer tillbaka i våra element så vi får en skön inomhustemperatur.

Kategorier
Styrelsen

Värmen avtängd 26 okt TSV68

På grund av renovering i en lägenhet i port 68 kommer värmen att behöva stängas av några timmar imorogn bitti, den 26 oktober.