Kategorier
Styrelsen

Kompletterande OVK

Hej alla,

Under den senaste OVKn så framkom vissa anmärkningar varav den stora är att våra ventilationskanaler är smutsiga och behöver rensas. Detta kommer att göras i februari i samtliga lägenheter.

Om vi inte får tillgång till er lägenhet så kommer ni faktureras för uppföljningsbesök, ungefär 2000 kr.

Om ni inte kan vara hemma så kan nycklar lämnas i styrelsebrevlåda i port 52. Entreprenören är annars på plats på morgonen mellan 7.00-7.20. Återlämning av nycklar i respektive medlems brevlåda.

AdressDatum
TORSVIKSSVÄNGEN 119/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 319/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 520/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 4220/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 4421/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 4621/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 4822/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5022/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5223/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5426/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5626/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 5827/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6027/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6228/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6428/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6629/2 
TORSVIKSSVÄNGEN 6829/2