Kategorier
Styrelsen

Mata inte råttorna!

Flera medlemmar har kontaktat styrelsen om att någon person lägger ut matrester på marken,  vilket resulterar i att det kommer mycket råttor till ett “dukat bord”,  

Det är ABSOLUT förbjudet.  Matrester ska läggas i den bruna påsen och slängas i något av de bruna kärlen som finns vid varje sopstation.  

Förutom att råttorna blir fler och större, finns det även oro bland föreningens hund- och kattägare, att djuren ska få i sig något olämpligt och bli sjuka. 

Anticimex har varit här och ställt ut fäller, dessa är gulmarkerade med varningstext; Sanering Skadedjur Råtta.

Det område där flest råttor och utlagd mat har uppmärksammats är mellan hus nr 46-50 och nr 42-44.
På baksidan av hus nr 42-46, längst med väggen, finns Anticimex råttfällor utställda. 

Har du frågor eller funderingar kring detta ärende, hör av dig till styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen