Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev april 2024

Den 5:e maj kl.13.00-15.00 är det dags för årets städdag

Det kommer finnas en container på plats för att slänga det som har hamnat i föreningens gemensamma utrymmen, såsom källargångar och skrubbar. Har du även något stående i ditt förråd du tänkt slänga så passa på! Förra året fyllde vi containern och vi hoppas på bra uppslutning och att vi fyller den även i år.

På städdagen kommer vi även att fokusera på utemiljön och rensa lite mossa, plantera några blommor och göra det fint och trevligt. Det kommer troligtvis också finnas lite enklare målarjobb att utföra. Samling sker utanför TSV 42-44 vid kl 13.00 där det kommer finnas kaffe, vatten och kakor.

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt den 5 maj!

Årsstämma den 28e maj, missa inte den

Vi kommer att ha årstämma den 28e maj. Se till att komma in med eventuella motioner innan april är slut så att styrelsen har tid att svara på dem. En separat kallelse kommer även till era brevlådor.

Uppdatering om fönsterutredning

Vår tekniska förvaltare Nabo har gjort en utredning om våra fönsters skick och de rekommenderar oss att byta ut alla fönster, det vill säga ej renovera dem. Detta kommer att vara en stor kostnad för föreningen så styrelsen har beslutat att avvakta med beslut om detta. Fokus i år kommer vara att stabilisera vår ekonomi, vi vill inte ta upp nya stora lån i detta högränteläge vi är i nu.

OVK genomförd, anmärkningar finns

Vi har genomfört en kompletterande OVK med kanalrensning och vi har flera lägenheter som har anmärkningar som behöver fixas. Detta görs i april och vi hoppas att vi därefter får en godkänd OVK. Stort tack för att ni har varit behjälpliga under denna process.

Sök till styrelsen!

Det kommer vara flera avgångar i år från styrelsen och vi behöver stärka upp med nya förmågor som kan hjälpa till att sätta planen framåt. Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts av Fastum/Nabo och många av rutinuppgifterna en styrelse gör har automatiserats. Detta innebär att styrelsearbetet är mycket mindre betungande och mer framåtblickande och roligt. Så tveka inte, sök!

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Torsdammen