Kategorier
Styrelsen

Råttsanering pågår

Vi har problem med råttor, vilket några av er har anmält till styrelsen.  Idag har Anticimex varit här och teknikern kunde konstatera att det är mycket aktivitet av råttor.

Problembeskrivning
Torsvikssvängen 46 har mycket aktivitet av råtta vid entrén och runt stenpartiet som finns på gräsmattan mitt emot nr 46-48.
Det finns håligheter i gräsmattorna runt om på gårdarna. Det är rikt med växtlighet i området och mycket ställen för råttorna att boa på.

Rekommenderade åtgärder för föreningen
Klipp ner så mycket växtlighet som går så att råttorna inte kan gömma sig.
Fyll igen de håligheter som finns runt i området med grus och sten. Plocka bort de ekollon som ligger på gräsmattan som finns vid port 46 och andra ställen där ekar står. Ställ inte skräp på marken vid sopskåpen och låt inte djurmat stå framme på uteplatser.

Åtgärd som är utförd
Två betesstationer med förgiftat bete är utplacerade, en till vänster om port 46, en mittemot port 46 på klippa. Kemisk bekämpning påbörjas omedelbart då skadedjuren bedöms medföra risker.

Vidtagna försiktighetsåtgärder
Anslag som varnar allmänheten för biociden samt upplyser om produktens innehåll har placerats i anslutning till platsen. Dessa tas bort då behandlingen är avslutad. Barn och husdjur ska hållas borta från betet. Betet har gjorts fast inne i betesstationen. Betet ska tas bort efter att problemen upphört. Doseringen och valet av biocid har anpassats utifrån skadedjurspopulationens storlek och alternativa födokällor.

Återbesök av Anticimex den 18/7-24.

Slutligen – ser ni hål i marken, hjälp gärna till och lägg på stenar,  och ser ni skräp på marken som kan vara mat för råttorna,  plocka upp det och släng i papperskorg eller sopskåpen.  Vi måste göra det så jobbigt vi kan för råttorna.

Mer info https://www.anticimex.se/sakerhetsdatablad

Hälsningar
Styrelsen