Kategorier
Styrelsen

Viktig information om kommande avgiftshöjningar 2024

Hej alla boende i BRF Torsdammen! Tanken var att gå ut med denna information till allas brevlåda också men tyvärr tog lasertonern till skrivaren slut så vi satte upp det i trapphusen så länge.

Ämne: Viktig meddelande – kommande avgiftshöjningar och ändringar av kostnader

Kära bostadsrättsinnehavare i BRF Torsdammen. 

Vi vill meddela er om viktiga förändringar som kommer att påverka alla medlemmar och hyresgäster i vår bostadsrättsförening. Vi är i en tid med hög inflation som driver kostnadsökningar. Vi vill understryka att vi förstår att många kan ha det tufft nu men att vi måste genomföra förändringar för att vår bostadsrättsförening ska ha en fortsatt god och hållbar ekonomi. 

Vi jobbar kontinuerligt med kostnadsbesparingar. Under 2022 gjorde föreningen en större amortering av våra lån efter försäljning av mark, energieffektiviseringar har gjorts i form av byte av maskiner i tvättstuga och LED belysning i gemensamma utrymmen. Vi håller samtidigt på att utvärdera ytterligare åtgärder, mer information kommer.

Efter noggrann översyn och övervägning av vår ekonomiska situation samt prognos tillsammans med vår ekonomiska förvaltare Fastum har vi kommit fram till att det är nödvändigt att genomföra avgiftshöjningar. Från och med januari 2024 kommer följande justeringar att ske:

 • +20% av våra avgifter för bostadsrättsinnehavare (611 SEK/kvm)
 • +5% för våra hyresgäster 
 • +100 SEK/månad för uteplatser 
 • Kostnaden för garageplats höjs till 1 500 SEK/ månad
 • +20% av våra avgifter för utomhusparkering
 • +10% av våra avgifter för kommersiella hyresgäster
 • +5% av våra avgifter för förråd

Vår finansiella grund i föreningen kommer fortsatt vara mycket stabil efter dessa avgiftshöjningar och vår belåningsgrad har successivt reducerats över åren (soliditet var 87.39% 2022). Efter diskussioner med Fastum så ligger våra avgiftshöjningar fortfarande i det nedre skiktet jämfört med många andra föreningar i Stockholm.

Det är viktigt för styrelsen att denna höjning sker brett över alla områden så att det blir så rättvist som möjligt. Vi förstår att en ökning av avgifter kan väcka oro och vill förtydliga skälen bakom detta beslut:

 1. Uppvärmningskostnader: Under det senaste året har våra uppvärmningskostnader ökat med +8,1%. Denna ökning beror till stor del på faktorer utanför vår kontroll, som till exempel stigande energipriser på marknaden. Stockholm Exergi har nyligen meddelat ytterligare en ökning med +12% i uppvärmningskostnader med start januari 2024 och förmodligen runt 10% året därefter. För att kunna fortsätta erbjuda en bekväm och varm boendemiljö måste vi tilldela ytterligare medel för att täcka dessa högre kostnader. Uppvärmning står för nästan hälften av våra totala driftskostnader och levereras av en aktör i monopolliknande ställning med minimal möjlighet att konkurrensutsätta. 
 2. Vatten och avlopp: Kostnaderna för vatten och avloppsunderhåll kommer mycket troligt att öka med +25% 2024 som föreslagits av Stockholm Vatten & Avfall (vilket blir vägledande för alla närliggande områden). Även dessa kostnader är omöjliga att konkurrensutsatta.  
 3. Räntehöjningar: Vi har även upplevt en ökning av räntor på våra fastighetslån. Detta påverkar våra totala ekonomiska kostnader och kräver en justering av vår avgiftsstruktur, trots låg belåningsgrad. För närvarande har 43% av våra lån en rörlig räntesats, resterande är låsta fram till 2026 till mycket fördelaktig ränta. Vi avser att låsa våra rörliga räntor när marknaden blir mer fördelaktig. 

Hur kommer detta gynna vår förening? Avgiftshöjningen kommer möjliggöra att:

 1. Bibehålla en bekväm och väl uppvärmd boendemiljö under de kalla månaderna.
 2. Säkerställa korrekt underhåll och funktionalitet av avfall och vattenförsörjning.
 3. Effektivt hantera våra skulder i en tid med ökade räntekostnader.
 4. Ha ett gott kassaflöde för att löpande kunna göra investeringar utan att ta ytterligare lån.
 5. Garantera den ekonomiska stabiliteten för vår bostadsrättsförening och säkerställa positiva resultat framöver och därmed undvika anmärkningar från vår revisor.

Vi förstår att ingen gillar att se en ökning i sina avgifter men dessa ökningar kommer att hjälpa oss att hantera de kostnadsökningarna vi förutspår framåt och att säkerställa en fortsatt god ekonomisk stabilitet för vår bostadsrättsförening.

Vad kan ni förvänta er? Under den kommande månaden kommer ni att få uppdaterad information som beskriver den nya avgiftsstrukturen på avierna. Vi finns även tillgängliga för att besvara eventuella frågor eller funderingar gällande höjningarna. Tveka inte att kontakta oss i styrelsen på info@torsdammen.se

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen

Lidingö, 2023-11-14

Länkar:

Förslag till taxor för vatten och avfall 2024