Kategorier
Styrelsen

Nya uppställningsarmar på entrédörrarna

Nabo, vår tekniska förvaltare har påbörjat arbetet med att byta ut alla gamla dörrstoppar (som är för klena och som ofta behöver bytas ut) för att istället montera uppställningsarmar på våra entrédörrar. 

Arbetet påbörjas i hus 1-3 och fortsätter löpande tills alla gamla dörrstoppar är utbytta.

OBS! Notera att när entrédörren öppnas fullt ut, så stannar dörren kvar i uppställt läge och då måste du dra till dörren så den går igen.  

Vi får hjälpas åt i början att se till att dörrarna inte står kvar i uppställt läge, utan att vi stänger om vi ser att dörren står öppen, men ingen är där.

Hälsningar
Styrelsen