Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev september 2023

Kommande verksamhetsår 2023/2024

De närmaste månaderna kommer styrelsen att fokusera på att stabilisera föreningens ekonomi då vi under de två föregående verksamhetsåren fått en anmärkning från vår revisor om att vi tar ut för lite avgifter. I dessa tider av hög inflation har vi sett kostnadsökningar i princip alla utgiftsområden, från sophämtning och värme, till leverantörsfakturor. Vi kommer därför att snart gå ut med information om avgiftshöjningar för medlemmar, parkeringsytor och våra kommersiella lokaler.

Då vår överlägset största utgift är uppvärmning så tittar vi fortsatt vidare på hur vi kan energieffektivisera vår fastighet och på så sätt skära ner på våra kostnader. Exempel på detta är att isolera/byta ut fönster, isolera tak, se över ventilation och kalibrera fjärrvärmeanläggningen. 

Vi har haft medlemmar som hört av sig om möjligheten att installera solceller på taken. Vi är dock inte jättebra lämpade för detta då vi har fjärrvärme som vår uppvärmningskälla (den “enda” elförbrukningen vi har är i princip tvättstugorna och den är numera låg i  och med den nya maskinparken).  

Fönsterutredning

På årsstämman fick styrelsen mandat att utreda skicket på föreningens fönster. Denna utredning är nu beställd av vår tekniska förvaltare Nabo och vi förväntar oss ett resultat de närmaste veckorna. Att isolera fönster skulle vara den mest effektiva energieffektiviseringen vi skulle kunna göra just nu.

Vindsytan

Innan sommaren skickade vi ut en intressekoll till de boende högst upp. Från den ser vi att det finns intresse från Torsvikssvängen 1–5, Torsvikssvängen 52–56 och Torsvikssvängen 64–68 och det är dessa hus vi kommer ha med i utredningen framåt. Nästa steg är att göra en brandutredning för att säkerställa att det faktiskt är möjligt att göra om råvinden till boendeyta.

Mossbehandling av tak

Vi har mossbehandlat alla våra tak. Medlet ska nu verka och det kommer att leda till att mossan försvinner och att den inte kommer tillbaka på flera år. 

Uppföljning OVK

Vi fick flertalet anmärkningar under OVKn som genomfördes i april även om ventilationssystemet i övrigt fungerade bra i fastigheten. Vi kommer under hösten att genomföra åtgärder i de lägenheter som fick anmärkningar tillsammans med Nabo. De berörda lägenheterna kommer att bli informerade om när detta kommer att ske exakt. 

Nya nycklar för garagen

Vi kommer att byta alla nycklar till garagen så att vi standardiserar alla nycklar i föreningen tillsammans med Lidingö Lås. Mer information kommer att gå ut till varje garageägare och ni kommer att få ett par nya nycklar innan något görs. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Torsdammen