Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev nr 2 – 7 april 2023

Styrelsen vill börja med att önska alla medlemmar en Glad Påsk!

Årsstämma 2023

Årsstämman är nu bokad. Datumet för årsstämman är den 29 maj. Mer information kommer att göras tillgänglig så fort detaljerna är spikade. Under tiden skulle styrelsen vilja uppmuntra alla som skulle vilja söka till styrelsen att kontakta valberedningen för att visa sitt intresse. Detta görs smidigast via mejl (valberedningen@torsdammen.se). Genom att vara med i styrelsen har du möjlighet att bidra till vår gemensamma förening samt genomföra förbättringsarbeten samtidigt som du lär känna andra föreningsmedlemmar. Vänligen skicka in eventuella motioner till info@torsdammen.se.

Energiruta i fönster 

Som nämnt i tidigare medlemsbrev, har styrelsen undersökt möjligheten att installera en extra ruta i våra fönster från företaget Grundels. Detta skulle innebära minskade energiförluster samt en upplevd minskad bullernivå. De minskade energiförlusterna skulle innebära en kostnadsbesparing för oss som förening då en av våra största kostnadsposter är kostnaden för uppvärmning, återbetalningstiden är ungefär 11 år. Vänligen se hemsidan för mer information om hur installationen går till samt vad den skulle innebära i besparingspotential. Detta projekt skulle innebära en investering om cirka 3,5 miljoner kronor. Vid eventuella frågor om projektet – vänligen kontakta styrelsen via mejl (info@torsdammen.se).

Planering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Styrelsen arbetar med planeringen av nästa OVK som enligt föreningens underhållsplan ska genomföras under 2023. Offerter har tagits in och utvärderats. Det är nu beslutat att arbetet kommer att genomföras under vecka 16. Vi vill passa på att poängtera vikten av att få tillgång till samtliga medlemmars lägenheter för detta arbete. Vänligen se separat medlemsutskick för mer information.

Källargångar ska hållas fria från saker

Vi har blivit informerade om att det ställs bråte och andra föremål i våra källargångar vilket gör det svårt att ta sig fram. Vi vill återigen poängtera att källargångarna ska hållas fria från saker. Om du som boende behöver mer förvaring så hänvisar vi till något av de företag på Lidingö som hyr ut förråd. 

Inventering av tallar – åtgärder vidtagna              

I förra nyhetsbrevet nämndes det att åtgärder skulle tas angående de trasiga grenarna i träden på föreningens mark. Vi har nu haft en arborist på plats som har tagit ned de trasiga grenarna. Vi vill tacka för tålamodet samt för att ni har uppmärksammat oss om drabbade träd. 

Städdag 

Datumet för årets städdag är nu spikat och städdagen kommer gå av stapeln den 28 maj. Ju fler som närvarar, desto roligare och snabbare blir arbetet. Mer information kommer inom kort. Hoppas vi ses där!

Förråd

Föreningens förråd har inventerats och det kan konstateras att det finns ett flertal förråd som är upptagna utan att det är registrerat i föreningen register att de tillhör en lägenhet eller hyrs ut. Därmed kommer dessa förråd att markeras upp för att kartlägga användningen. Om du använder något av dessa förråd ber vi dig i så fall kontakta styrelsen för koordinering. Saker som står kvar i oregistrerade förråd kommer att tas bort efter en viss tidsperiod. Mer information om tidsplan och utförande kommer ut på hemsidan inom kort. Ambitionen är att dessa förråd istället ska kunna hyras ut till medlemmar som är i behov av extra förvaring. 

Månadens tips – Uppdatera kontaktuppgifter

Vänligen se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade hos vår ekonomiska förvaltare, Fastum. Detta innefattar bland annat telefonnummer samt mejladress som kan användas för massutskick vid behov. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Nyckelinlämning inför OVK – söndag 9/4

På söndag, den 9 april kl 16.00-17.00 finns det möjlighet att komma förbi gamla styrelserummet i port 52, nere vid cykelrummet och lämna in nycklar inför den kommande OVK´n. Nycklarna kommer att förvaras i nyckelpåsar inlåsta i föreningens kassaskåp.

Välkommen!

Kategorier
Styrelsen

Ny belysning i alla trapphus

Mycket nyheter nu på kort tid nu. Vi kommer byta ut all belysning i alla trapphus och källare mot modern LED-belysning med närvarosensor. Anledningarna är att försäljning av ljusrören vi har har förbjudits pga miljöskäl vilket gör att vi snart inte kan byta ut lampor som går sönder. Den nya belysning kommer dra ungefär 1/5 av vad nuvarande lösning och vi kommer dessutom att få modern närvarostyrd belysning som inte är beroende av knapparna i trapphuset.

Designen på armaturen kommer förändras, detta då de nuvarande armaturerna ansågs vara i för dåligt skick för att kunna renoveras, den nya designen är rund istället. Installationen kommer ske den 4/4.

//Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

OVK den 17-21 april 2023

Information från styrelsen

OVK, eller Obligatorisk VentilationsKontroll som det heter är ett lagkrav.

Kravet på OVK finns sedan 1991 och syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Föreningen har ett ansvar att se till att detta sker enligt fastställda tidsintervaller samt att vi ska kunna presentera ett intyg med godkänt resultat uppsatt i informationstavlan i våra entréer.

Du som boende kan inte neka att släppa in en ventilationstekniker då föreningen enligt lag har rätt att utföra sådana åtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav eller det underhåll som krävs för att fastigheterna ska fungera korrekt.

Företaget som har fått i uppdrag av föreningen, via Nabo, att utföra OVK heter Haninge Sotning & Ventilation. Mer information från dem kommer sättas upp i entréerna när det närmar sig v. 16.

Vad du som boende behöver tänka på inför en OVK

För att underlätta arbetet är det tacksamt om alla flyttar undan föremål som hindrar åtkomst till frånluftsventilerna & uteluftsventilerna (kök, bad, wc, klädkammare, vardagsrum och sovrum).

Tillträde till lägenhet och nyckelinsamling

Meddela styrelsen, gärna via mail, om du avser att:
– Vara hemma vid aktuell dag och släppa in teknikerna (se nedan tidplan)
– Vara hemma samt även hjälpa en granne med nyckel/öppna deras lägenhet

Om du mot all förmodan inte har möjlighet att vara hemma aktuell dag, eller lämna nyckel till granne – kontakta oss i styrelsen via info@torsdammen.se så vi vet hur ni önskar göra med nycklar och tillgänglighet till din lägenhet.

Det kommer finnas en möjlighet att lämna uppmärkt nyckel till IngMari Castell, i det gamla styrelserummet i port 52, nere vid cykelrummet, torsdagen den 6 april mellan kl. 19.00-20.00. Inlämnade nycklar kommer förvaras i föreningens kassaskåp.

OBS! Om du nekar, inte är hemma, inte löst nyckelhantering kommer du som lägenhetsinnehavare bli fakturerad för ytterligare besök/beställningar samt timkostnad för tekniker och servicebil – denna extra kostnad kommer inte föreningen stå för.

Info om startdatum (exakta tider för just din lgh har vi inte i dagsläget)

Hus1: Måndag 17/4 kl 08:00-15:30 – Torsvikssvängen 1-5
Hus 2: Tisdag 18/4 kl 08:00-15:30 – Torsvikssvängen 64-68
Hus 3+4:Onsdag 19/4 kl 08:00-15:30 – Torsvikssvängen 58-62, 52-56
Hus 5: Torsdag 20/4 kl 08:00-15:30 .- Torsvikssvängen 46-50
Hus 6: Fredag 21/4 08:00-15:30 – Torsvikssvängen 42-44

Vi vill rikta ett stort tack på förhand till samtliga medlemmar för er samarbetsvilja att få samtliga kontroller genomförda.
TACK!
Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Energieffektivisering av fönster – beslut nära

I tider av inflation och kostnadsökningar överallt så jobbar styrelsen hårt med att få ner våra fasta kostnader. Styrelsen kommer därför att snart fatta beslut om att sätta in ett extra fönsterglas i alla fönster från ett företag som heter Grundels. Uppvärmning är den överlägset största kostnaden för vår förening (nästan 50%) och något som bara ser ut att öka på sikt. Att sätta in ett extra fönsterglas skulle innebära en kostnadsbesparing för uppvärmning på ungefär 20 % per år då fönster släpper ut mycket värme. Investeringen kommer kosta runt 3,5 miljoner kronor och återbetala sig på cirka 11 år. Våra fönster kommer samtidigt att få en ökad livslängd.

En annan fördel med att sätta in ett nytt fönsterglas är att lägenheterna blir ljudisolerade och ljuden utifrån minskar med 4-6 dB vilket är mer än en halvering av upplevt ljud. Trafikverket har varit här och mätt buller och förhoppningsvis kan de vara med och betala en del av investeringen.

Om ni vill veta mer om hur installationen kommer gå till så kan ni titta på denna film:
Installation av fönster

För huset på Torsvikssvängen 42 och 44 kommer det bli lite av en speciallösning då vissa fönster där har inre spröjs. Spröjset på insidan kommer att tas bort men i övrigt kommer utseendet inte att förändras. Installationen kommer då se ut såhär:

Installation av fönster med spröjs

Om ni har frågor om detta så är ni välkomna att kontakta styrelsen. Vi siktar på att ta ett beslut på detta under slutet på april.

Kategorier
Styrelsen

OVK beställd till vecka 16

Hej alla,

OVK är nu beställd från vecka 16. Det kommer att komma mer information med exakta tider och så när vi närmar oss. Det kommer också aviseras i er brevlåda.

Kategorier
Styrelsen

Nedtagning av trasiga tallgrenar

I morgon, torsdagen den 16 februari, kommer en arborist till oss för att klättra upp i 9 stycken olika tallar och ta ner de grenar som har gått av under vinterns tunga snö.

Hälsningar

Styrelsen BRF Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev nr 1 – 29 januari 2023

Hoppas ni har haft en fin start på det nya året! Här kommer årets första medlemsbrev från styrelsen 🙂

Inventering av tallar – trasiga grenar kommer tas ner inom kort

Då det hänger många trasiga grenar från våra tallar efter vinterns tunga snö och hårda stormar har vi haft en arborist på plats för att inventera samtliga träd på föreningens mark. Arboristen kunde konstatera att det är ännu fler träd med trasiga grenar än vad som tidigare hade upptäckts. Arboristen ska återkoppla åtgärdsplan för när de kan komma och ta ner de trasiga grenarna. Tills dess ber vi alla vara uppmärksamma och uppmanar alla att undvika att gå under tallarna då det finns risk att grenarna rasar. Håll utkik på hemsidan för mer information som kommer inom kort.

Energieffektivisering av fönster

Styrelsen håller för tillfället på att undersöka möjligheten att installera ytterligare en glasruta på våra fönster. Detta skulle innebära en ökad energieffektivisering och därmed en kostnadsbesparing för föreningen. Dessutom skulle installation av ytterligare en glasruta innebära mindre ljudinsläpp och buller. Vi har för tillfället en dialog igång med en leverantör som skulle kunna sköta installationen och projektet verkar mycket lovande. Vi kommer att följa upp med beslut och planering av ett eventuellt projekt under de kommande månaderna. 

Portar ska hållas stängda

Vi vill passa på att påminna om att hålla portarna stängda. Portarna ska alltså inte ställas upp så länge du inte vistas vid porten. Om du ser att en port står öppen utan att någon är på plats så ber vi er om hjälp att stänga porten. Tack för hjälpen!

Planering av OVK

Det har kommit in många mejl om att ventilationen fungerar dåligt i några av husen. Enligt föreningens underhållsplan ska OVK utföras under 2023. I och med felanmälningarna som har kommit in så har styrelsen valt att påbörja projektet så snart som möjligt. Vi håller för tillfället på att ta in offerter och återkommer med mer information inom kort.

Månadens tips – Sök till styrelsen

Tiden går fort och i slutet av maj är det dags för nästa årsstämma (vi återkommer så fort datum är spikat) och därmed börjar det bli dags att söka till styrelsen. Om du önskar vara med och bidra till vår gemensamma förening så uppmanar vi dig att söka till styrelsen. Du kan söka till styrelsen genom att kontakta valberedningen via valberedningen@torsdammen.se  Tveka inte att höra av dig om du skulle ha några frågor. 

Hälsningar

Styrelsen BRF Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Det är dags för OVK

Hej alla,

Vi får mycket mejl nu om att ventilationen fungerar dåligt. Enligt underhållsplanen så ska OVK genomföras i år och vi har valt att genomföra den så snart som möjligt. Vi håller på att ta in offerter för det nu och återkommer när vi vet mer.

/Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Saknar frivilliga för mätning av buller, speciellt i Torselden 5

Hej alla,

Stort tack till er som hört av sig och kan ställa upp för att utreda bullerdämpande åtgärder. Vi saknar fortfarande folk, speciellt i Torselden 5 där endast en person har anmält sig (det behövs 3-5 lägenheter). Trafikverket behöver alltså tillgång till er lägenhet max 1h måndagen den 23e mellan 12-18 för att mäta ljudet från vägen.

Vi har också fått flera frågor om det endast är dessa hus som ska undersökas. Tyvärr är det bara dessa tre hus som trafikverket har godkänt.