Kategorier
Styrelsen

Boka tvättid

Aktivera digital bokning av tvättid

  1. Gå till bokningstavlan utanför närmaste tvättstuga
  2. Logga in med passerbrickan (”nyckelblippen”)
  3. Ställ in e-postadress och önskat lösenord

Utförlig instruktion (PDF)

Kategorier
Styrelsen

Matavfallsinsamling från 1/11

Nu kan vi återigen erbjuda matavfallsinsamling. Vi börjar i liten skala, med att byta ut en av de vanliga sopkärlen till ett matavfallskärl i skåpen utanför Torsvikssvängen 46-50 med start den 1 november 2021. 

Det är enkelt och kostar inget extra för oss. Vi som bostadsrättsförening får istället lägre avgift för hämtning av vanliga sopor och matavfallet blir biogas och biogödsel. Ca 35 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall.

Matavfallet hämtas med samma sopbil (torsdagar) som hushållssoporna, men läggs i ett särskilt fack i sopbilen. 

Fr.o.m. den 11 oktober kan du hämta ett start-kit i form av en ventilerad påshållare, fästen till hållaren, papperspåsar och ett informationsblad i tvättstugan. Påshållaren luftar påsen, förhindrar att den går sönder och motverkar dålig lukt.

Successivt kommer insamling av matavfall utökas och från och med 1 januari 2023 blir det obligatoriskt för alla hushåll i Stockholm, både villor och flerfamiljshus, att sortera ut sitt matavfall.

Kategorier
Styrelsen

Driftsstörning Comhem

Meddelande från Staffan på Patriam inkom idag:

Skriver till dig då jag tror att Brf Torsdammen berördes av gårdagens incident. Jag fick information nu om att en ledning tillhörande Comhem klipptes av i samband med rivningen igår. Jag har också förstått att den nu är temporärt lagad.

Ledningen är inte utmärkt på ledningkartan och det finns heller inte något ledningsservitut för den eller något avtal med Comhem om rätt att ha den genom vår fastighet varför jag inte kan klandra Serneke att de har klippt av den. De har haft kontakt med samtliga andra officiella  ledningsägare och hanterat detta rörande rivningen.

Serneke har nu kontaktat Comhem för att se till att de drar om sin ledning.

Kategorier
Styrelsen

Stockholm Exergi informerar om möjliga störningar för fjärrvärmen

6/9 -10/9 utför Stockholm Exergi ett underhållsarbete på Lidingös fjärrvärmenät. Under arbetet kan det uppstå leveranstörningar på fjärrvärmen. Stockholm Exergi har förberett ersättningsproduktion i form av mobila värmepannor om det skulle bli större störningar. Som fjärrvärmekund brukar detta inte märkas av, men varmvattnet kan tillfälligt bli en smula svalare.

Kategorier
Styrelsen

Stamspolning

Vi vill påminna om att stamspolning kommer att ske vecka 35-36, närmare specifikt 1-10 september. Sedan en vecka finns anslag på alla entréportar.

Allt gott!

Mvh Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Träff med Patriam 24/8 16.00

Nu på tisdag den 24 augusti kl 16.00 finns företrädare för Patriam på plats vid rivningsplatsen framför Torsvikssvängen 64–68 för att berätta mer om planerna för rivningsarbetet av skorstenen och huskroppen bredvid den, liksom om planerna för det nya huset. Ta chansen att ställa frågor och få veta mer!

Kategorier
Styrelsen

Information från Patriam om rivningen av Torselden 8

Läs informationen från Patriam här.

Kategorier
Styrelsen

Nya stadgarna registrerade av Bolagsverket

Föreningens nya stadgar, som antogs vid två på varandra följande stämmor, är från och med 2021-06-30 registrerade hos Bolagsverket.

Detta innebär att vi nu har moderna stadgar som är förenliga med gällande lagstiftning.

Kategorier
Styrelsen

Planerat avbrott varmvatten onsdag 30/6

Information från Stockholm Exergi:

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i :
Kv. Stenbrottet, Torselden, Torsviggen, Torsborgen och Torsklinten – Lidingö

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden från 2021-06-30 08:00 till 2021-06-30 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Kategorier
Styrelsen

Protokoll årsstämma 2021

Styrelsen tackar för uppslutningen och de konstruktiva meningsutbytena på den digitala stämman!

Vi blev 4 medlemmar som närvarade på plats i styrelserummet, 4 medlemmar vars röster företräddes med fullmakt och 17 medlemmar som närvarade digitalt via Teams och Fastums röstningsplattform.

Det digitalt signerade protokollet från stämman 2021 finns anslaget på hemsidan samt i alla trappuppgångar.

Den nya styrelsen konstituerar sig vid ett första möte i juni, innan semestrarna tar vid. Sedan påbörjar styrelsen det nya styrelseåret på allvar i augusti.

Glad sommar till alla medlemmar! ⛅