Kategorier
Styrelsen

Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen den 17 augusti

Information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet på
Torsvikssvängen 5 och 68

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2023-08-17 08:00
till 2023-08-17 14:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängningen kan det dröja upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.

Hälsningar
Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Protokoll årstämma 2023-05-29

Hej allihop i BRF Torsdammen,

Här kommer protokollet från årstämman som hölls i slutet av maj.

Kategorier
Styrelsen

Skärpt eldningsförbud på Lidingö

Från idag, den 12 juni gäller skärpt eldningsförbud på Lidingö och hela Storstockholm, mer info finns att läsa på www.lidingö.se.

För er som grillar på era uteplatser, tänk på att ha vattenslang, vattenhink eller en skumsläckare i närheten och lämna absolut inte grillen obevakad. Använd inte tändvätska. Tänk på att inte låta grillen stå för nära huset – det kan medföra en stor brandrisk.
Visa hänsyn till dina grannar och grilla försiktigt.

Hälsningar
Styrelsen

Kategorier
Styrelsen

Klimatruta installerad i trapphuset på TSV 66

Hej alla,

Nu har Grundels varit här och installerat ett extra fönsterglas i trapphuset på Torsvikssvängen 66 (våning 1,5) . När ni har möjlighet, gå gärna förbi och titta på det. Om ni inte kommer in så kan ni ringa ”Erik” på porttelefonen så kan jag släppa in er. Vi kan ta en sväng förbi och titta på städdagen också.

Uppdatering 2023-05-22: Tydligen fungerar inte portelefonen i 66an, det ringer men inget samtal kopplas upp. Det är felanmält till Lidingö lås, uppdaterar när det är löst.

Uppdatering: Nu är det löst så ring på porttelefonen om ni vill komma in och titta.

Kategorier
Styrelsen

BRF-dagen/städdagen 28 maj

Den 28 maj kl. 13.00-15.00 är det dags för årets städdag. Det kommer finnas en container på plats för möjlighet att rensa föreningens gemensamma utrymmen. Under årets städdag kommer vi även att fokusera mer på utemiljö och göra enkalre rensningar för en ännu trevligare utemiljö!

Samling sker utanför TSV 42-44.

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt den 28 maj!

Kategorier
Styrelsen

Utökning av matavfallsinsamling

Nya kärl för matavfallsinsamling är beställda. Fram till idag har vi haft 2 st matavfallskärl i befintligt kärlskåp mellan husen 42-44 och 46-50.
Nu har vi ansett oss mogna att utöka till 4 st bruna kärl som kommer stå vid respektive kärlskåp förutom vid Torsvikssvängen 1-5, där det tyvärr inte finns någon fysisk plats att placera ett kärl.

De två kärl som vi har tagit bort från nuvarande placering saknar lock och dessa kan vi inte använda, då det finns risk att fåglar kan flockas runt kärlen. I avvaktan tills våra nya kärl är på plats slängs matavfallet med de vanliga hushållssoporna.

Kategorier
Styrelsen

Försvunnen brandsläckare och nya lås till garagen

Hej alla,

Brandsläckaren i port 5 har försvunnit. Styrelsen tar tacksamt emot tips på vad som kan ha hänt eller om någon obehörig har setts i trapphuset. Vi har beställt en ny men det är en väldigt onödig utgift för föreningen.

Angående garagen, vi kommer byta ut alla lås till alla garage för att standardisera våra nycklar så att Lidingö Lås kan hantera dem. Förutom bättre nyckelhantering så kommer det möjliggöra att vår förvaltare kan komma åt och mäta vattenförbrukning, något som sparar pengar till föreningen då vi nu betalar schablonbelopp.

Mer information kommer när vi vet mer så att det blir en smidig överlämning av nya nycklar.

Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev nr 2 – 7 april 2023

Styrelsen vill börja med att önska alla medlemmar en Glad Påsk!

Årsstämma 2023

Årsstämman är nu bokad. Datumet för årsstämman är den 29 maj. Mer information kommer att göras tillgänglig så fort detaljerna är spikade. Under tiden skulle styrelsen vilja uppmuntra alla som skulle vilja söka till styrelsen att kontakta valberedningen för att visa sitt intresse. Detta görs smidigast via mejl (valberedningen@torsdammen.se). Genom att vara med i styrelsen har du möjlighet att bidra till vår gemensamma förening samt genomföra förbättringsarbeten samtidigt som du lär känna andra föreningsmedlemmar. Vänligen skicka in eventuella motioner till info@torsdammen.se.

Energiruta i fönster 

Som nämnt i tidigare medlemsbrev, har styrelsen undersökt möjligheten att installera en extra ruta i våra fönster från företaget Grundels. Detta skulle innebära minskade energiförluster samt en upplevd minskad bullernivå. De minskade energiförlusterna skulle innebära en kostnadsbesparing för oss som förening då en av våra största kostnadsposter är kostnaden för uppvärmning, återbetalningstiden är ungefär 11 år. Vänligen se hemsidan för mer information om hur installationen går till samt vad den skulle innebära i besparingspotential. Detta projekt skulle innebära en investering om cirka 3,5 miljoner kronor. Vid eventuella frågor om projektet – vänligen kontakta styrelsen via mejl (info@torsdammen.se).

Planering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Styrelsen arbetar med planeringen av nästa OVK som enligt föreningens underhållsplan ska genomföras under 2023. Offerter har tagits in och utvärderats. Det är nu beslutat att arbetet kommer att genomföras under vecka 16. Vi vill passa på att poängtera vikten av att få tillgång till samtliga medlemmars lägenheter för detta arbete. Vänligen se separat medlemsutskick för mer information.

Källargångar ska hållas fria från saker

Vi har blivit informerade om att det ställs bråte och andra föremål i våra källargångar vilket gör det svårt att ta sig fram. Vi vill återigen poängtera att källargångarna ska hållas fria från saker. Om du som boende behöver mer förvaring så hänvisar vi till något av de företag på Lidingö som hyr ut förråd. 

Inventering av tallar – åtgärder vidtagna              

I förra nyhetsbrevet nämndes det att åtgärder skulle tas angående de trasiga grenarna i träden på föreningens mark. Vi har nu haft en arborist på plats som har tagit ned de trasiga grenarna. Vi vill tacka för tålamodet samt för att ni har uppmärksammat oss om drabbade träd. 

Städdag 

Datumet för årets städdag är nu spikat och städdagen kommer gå av stapeln den 28 maj. Ju fler som närvarar, desto roligare och snabbare blir arbetet. Mer information kommer inom kort. Hoppas vi ses där!

Förråd

Föreningens förråd har inventerats och det kan konstateras att det finns ett flertal förråd som är upptagna utan att det är registrerat i föreningen register att de tillhör en lägenhet eller hyrs ut. Därmed kommer dessa förråd att markeras upp för att kartlägga användningen. Om du använder något av dessa förråd ber vi dig i så fall kontakta styrelsen för koordinering. Saker som står kvar i oregistrerade förråd kommer att tas bort efter en viss tidsperiod. Mer information om tidsplan och utförande kommer ut på hemsidan inom kort. Ambitionen är att dessa förråd istället ska kunna hyras ut till medlemmar som är i behov av extra förvaring. 

Månadens tips – Uppdatera kontaktuppgifter

Vänligen se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade hos vår ekonomiska förvaltare, Fastum. Detta innefattar bland annat telefonnummer samt mejladress som kan användas för massutskick vid behov. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Torsdammen

Kategorier
Styrelsen

Nyckelinlämning inför OVK – söndag 9/4

På söndag, den 9 april kl 16.00-17.00 finns det möjlighet att komma förbi gamla styrelserummet i port 52, nere vid cykelrummet och lämna in nycklar inför den kommande OVK´n. Nycklarna kommer att förvaras i nyckelpåsar inlåsta i föreningens kassaskåp.

Välkommen!

Kategorier
Styrelsen

Ny belysning i alla trapphus

Mycket nyheter nu på kort tid nu. Vi kommer byta ut all belysning i alla trapphus och källare mot modern LED-belysning med närvarosensor. Anledningarna är att försäljning av ljusrören vi har har förbjudits pga miljöskäl vilket gör att vi snart inte kan byta ut lampor som går sönder. Den nya belysning kommer dra ungefär 1/5 av vad nuvarande lösning och vi kommer dessutom att få modern närvarostyrd belysning som inte är beroende av knapparna i trapphuset.

Designen på armaturen kommer förändras, detta då de nuvarande armaturerna ansågs vara i för dåligt skick för att kunna renoveras, den nya designen är rund istället. Installationen kommer ske den 4/4.

//Styrelsen