Kategorier
Styrelsen

Utökning av matavfallsinsamling

Nya kärl för matavfallsinsamling är beställda. Fram till idag har vi haft 2 st matavfallskärl i befintligt kärlskåp mellan husen 42-44 och 46-50.
Nu har vi ansett oss mogna att utöka till 4 st bruna kärl som kommer stå vid respektive kärlskåp förutom vid Torsvikssvängen 1-5, där det tyvärr inte finns någon fysisk plats att placera ett kärl.

De två kärl som vi har tagit bort från nuvarande placering saknar lock och dessa kan vi inte använda, då det finns risk att fåglar kan flockas runt kärlen. I avvaktan tills våra nya kärl är på plats slängs matavfallet med de vanliga hushållssoporna.