Kategorier
Styrelsen

Försvunnen brandsläckare och nya lås till garagen

Hej alla,

Brandsläckaren i port 5 har försvunnit. Styrelsen tar tacksamt emot tips på vad som kan ha hänt eller om någon obehörig har setts i trapphuset. Vi har beställt en ny men det är en väldigt onödig utgift för föreningen.

Angående garagen, vi kommer byta ut alla lås till alla garage för att standardisera våra nycklar så att Lidingö Lås kan hantera dem. Förutom bättre nyckelhantering så kommer det möjliggöra att vår förvaltare kan komma åt och mäta vattenförbrukning, något som sparar pengar till föreningen då vi nu betalar schablonbelopp.

Mer information kommer när vi vet mer så att det blir en smidig överlämning av nya nycklar.