Kategorier
Styrelsen

Medlemsbrev nr 2 – 7 april 2023

Styrelsen vill börja med att önska alla medlemmar en Glad Påsk!

Årsstämma 2023

Årsstämman är nu bokad. Datumet för årsstämman är den 29 maj. Mer information kommer att göras tillgänglig så fort detaljerna är spikade. Under tiden skulle styrelsen vilja uppmuntra alla som skulle vilja söka till styrelsen att kontakta valberedningen för att visa sitt intresse. Detta görs smidigast via mejl (valberedningen@torsdammen.se). Genom att vara med i styrelsen har du möjlighet att bidra till vår gemensamma förening samt genomföra förbättringsarbeten samtidigt som du lär känna andra föreningsmedlemmar. Vänligen skicka in eventuella motioner till info@torsdammen.se.

Energiruta i fönster 

Som nämnt i tidigare medlemsbrev, har styrelsen undersökt möjligheten att installera en extra ruta i våra fönster från företaget Grundels. Detta skulle innebära minskade energiförluster samt en upplevd minskad bullernivå. De minskade energiförlusterna skulle innebära en kostnadsbesparing för oss som förening då en av våra största kostnadsposter är kostnaden för uppvärmning, återbetalningstiden är ungefär 11 år. Vänligen se hemsidan för mer information om hur installationen går till samt vad den skulle innebära i besparingspotential. Detta projekt skulle innebära en investering om cirka 3,5 miljoner kronor. Vid eventuella frågor om projektet – vänligen kontakta styrelsen via mejl (info@torsdammen.se).

Planering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Styrelsen arbetar med planeringen av nästa OVK som enligt föreningens underhållsplan ska genomföras under 2023. Offerter har tagits in och utvärderats. Det är nu beslutat att arbetet kommer att genomföras under vecka 16. Vi vill passa på att poängtera vikten av att få tillgång till samtliga medlemmars lägenheter för detta arbete. Vänligen se separat medlemsutskick för mer information.

Källargångar ska hållas fria från saker

Vi har blivit informerade om att det ställs bråte och andra föremål i våra källargångar vilket gör det svårt att ta sig fram. Vi vill återigen poängtera att källargångarna ska hållas fria från saker. Om du som boende behöver mer förvaring så hänvisar vi till något av de företag på Lidingö som hyr ut förråd. 

Inventering av tallar – åtgärder vidtagna              

I förra nyhetsbrevet nämndes det att åtgärder skulle tas angående de trasiga grenarna i träden på föreningens mark. Vi har nu haft en arborist på plats som har tagit ned de trasiga grenarna. Vi vill tacka för tålamodet samt för att ni har uppmärksammat oss om drabbade träd. 

Städdag 

Datumet för årets städdag är nu spikat och städdagen kommer gå av stapeln den 28 maj. Ju fler som närvarar, desto roligare och snabbare blir arbetet. Mer information kommer inom kort. Hoppas vi ses där!

Förråd

Föreningens förråd har inventerats och det kan konstateras att det finns ett flertal förråd som är upptagna utan att det är registrerat i föreningen register att de tillhör en lägenhet eller hyrs ut. Därmed kommer dessa förråd att markeras upp för att kartlägga användningen. Om du använder något av dessa förråd ber vi dig i så fall kontakta styrelsen för koordinering. Saker som står kvar i oregistrerade förråd kommer att tas bort efter en viss tidsperiod. Mer information om tidsplan och utförande kommer ut på hemsidan inom kort. Ambitionen är att dessa förråd istället ska kunna hyras ut till medlemmar som är i behov av extra förvaring. 

Månadens tips – Uppdatera kontaktuppgifter

Vänligen se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade hos vår ekonomiska förvaltare, Fastum. Detta innefattar bland annat telefonnummer samt mejladress som kan användas för massutskick vid behov. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Torsdammen