Kategorier
Styrelsen

BRF-dagen/städdagen 28 maj

Den 28 maj kl. 13.00-15.00 är det dags för årets städdag. Det kommer finnas en container på plats för möjlighet att rensa föreningens gemensamma utrymmen. Under årets städdag kommer vi även att fokusera mer på utemiljö och göra enkalre rensningar för en ännu trevligare utemiljö!

Samling sker utanför TSV 42-44.

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt den 28 maj!