Garagekö

I föreningen finns 12 garage och 2 parkeringsplatser att hyra. Kontakta styrelsen för köanmälan. Följande köregler gäller:

Två separata köer gäller för parkeringsplats och garage. Tackar första personen i en kö nej till ett erbjudande om parkeringsplats alternativt garage, flyttas vederbörande längst bak i samma kö.

Man får stå i kö till både garage och parkeringsplats men ett hushåll får bara inneha antingen ett garage- eller en parkeringsplats vid varje tillfälle.

För de som hyr garage gäller att de själva ansvarar för snöröjning och renhållning/ogräsrensning på sin yta framför garageporten.

Observera! Det är inte tillåtet att tvätta sin bil i eller vid sitt garage eller på annan av föreningens ytor då det leder ner kemikalier i dagvattnet. Det leder till miljöproblem och kan resultera i böter för föreningen.

Kölista:

 1. Matthis Kempe-Bergman
 2. Eva Flemsäter
 3. Katrin Melander
 4. Marie Stagh
 5. Suzanne Lindén
 6. Saccone Johannes
 7. Nicklas Andersson
 8. Björn Andersson
 9. Jacob Damberg
 10. Lina Hoppman
 11. Niklas Mörk
 12. Maria Sandberg
 13. Lena Almberg
 14. Per-Arne Dahlberg
 15. Mikael Skoglund
 16. Michael Uljarevic
 17. Tina Nordlander
 18. Linn Hedlund
 19. Jonathan Blidhem
 20. Claes Olsson
 21. Mats Mälhammar
 22. Madeleine Borg
 23. Erik Dahlström
 24. Anita Weinius
 25. Daniel Jansson
 26. Mostafa Ghazal
 27. Magnus Geire
 28. Erik Thorstensson&Anna Naumburg
 29. Filip Brink & Elin Larsson
 30. Annica Axberg
 31. Anita Markussen
 32. Viktor Mattsson
 33. Lotta Ivarsson
 34. IngMari Castell
 35. Joakim Richter
 36. Viktor Rune