Avgift vid andrahandsuthyrning från och med 1 januari 2022

Styrelsen har fattat beslut om att ta ut en avgift uppgående till 10% av gällande prisbasbelopp, fördelat på månadsavierna, för de personer som hyr ut i andra hand. Det ger med årets prisbasbelopp ett beräknat hyrespåslag per månad på knappt 400 kronor för de som hyr ut. Avgiften tas ut för att täcka de administrativa kostnader föreningen har vid andrahandsuthyrning.Tillstånd om andrahandsuthyrning ges endast när det är påkallat (exempelvis vid studier på annan ort eller vid sammanboende på prov) och då endast under en begränsad tid (6–12 månader). Läs mer om andrahandsuthyrning på http://www.torsdammen.se/information/andrahandsuthyrning/