Kategorier
Styrelsen

Flytt av sopkärl

Sopkärlen för Tsv 1–5 och Tsv 64–68 kommer att tillfälligt flyttas till gaveln vid Tsv 64 av Lidingö stad. Skälet är att möjliggöra hämtning av sopor och avfall under tiden som Patriam river och bygger nytt hus på grannfastigheten.

Styrelsen samarbetar med Patriam och Lidingö stad för att hitta en permanent lösning för smidig hantering av sopor och matavfall för boende i båda berörda huskroppar i vår förening.