Kategorier
Styrelsen

Avgifts- och hyreshöjningar från 1 januari 2022

Styrelsen har i samråd med vår ekonomiska förvaltare Fastum fattat beslut om att höja månadsavgiften med 1% för alla bostadsrättsinnehavare från och med 1 januari 2022. 

Styrelsen har också beslutat att höja månadshyran med 3% för föreningens hyresrättsinnehavare från och med 1 januari 2022. 

Höjningarna är motiverade av en längre tids stigande el- och värmekostnader men också med tanke på att avgifterna har varit oförändrade under mycket lång tid; föreningen har fortsatt god ekonomi, och ambitionen är fortsatt att hålla månadsavgifterna låga. Styrelsen väljer att göra en försiktig revision uppåt för att i någon liten mån kompensera för den allmänna kostnadsutvecklingen sedan den senaste avgiftsrevisionen.

Energieffektivisering med Stockholm Exergi

Det är tyvärr förväntat att energikostnaderna kommer att fortsätta öka kommande år. Styrelsen följer nu upp tidigare åtgärder som tilläggsisolering av vindar med ett energieffektiviseringsarbete tillsammans med Stockholm Exergi. I det ingår automatiserad övervakning och därefter intrimning av flöden och temperaturer till våra huskroppar från våra 2 fjärrvärmecentraler. Vi undersöker även ytterligare kostnadsbesparande åtgärder/investeringar.