Kategorier
Styrelsen

Tillfällig stödmur

Patriam har av styrelsen fått tillstånd att anlägga en tillfällig stödmur mot Tsv 64–68 under tiden som de bygger nytt hus på granntomten. Efter att bygget är klart kommer de att återställa slänten framför huset. Som motprestation kommer Patriam stå för framtagning av bygglovshandlingar samt utförande praktiskt och ekonomiskt av en anslutande väg med vändplan till huskroppen Tsv 1–5, för förbättrad framkomlighet till dessa portar (för bland annat transporter, ambulans, mm) samt garageplatserna vid Tsv 68.