Kategorier
Styrelsen

”Checka in” när du tvättar för att undvika dubbelbokning

När du går till tvättstugan för att tvätta – använd alltid din nyckelbricka/blipp för att öppna dörren till tvättstugan. Då låses bokningen för andra medlemmar. Om du använder din vanliga nyckel kan systemet inte registrera att du börjar tvätta och risken är då att någon annan bokar på samma tid. Vi i styrelsen har gett i uppdrag åt Lidingö lås att ordna så att låskolven byts ut, för att eliminera den här risken i framtiden. Tills åtgärden är genomförd gäller det att komma ihåg att ”checka in” med nyckelbrickan.

Vi har också bett entreprenören att förlänga fönstret för bokning av tvättid till 4 veckor. Du kommer alltså inom kort att kunna boka en tvättid 4 veckor i förhand. Tack till er medlemmar som hör av sig med förbättringsförslag kring rutinerna.