Kategorier
Städning

BORTFORSLING AV AVVERKADE TRÄD

Från och med tisdag den 13/8 2013 påbörjas arbetet med bortforsling av de avverkade träden i vårt område. En flismaskin kommer att finnas på plats. Starten sker i Rudboda och om cirka 1-2 veckor kommer vårt område att behandlas. Flisen kommer att användas i kommunens blomsterrabatter.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen