Kategorier
Viktig information

NYA INBROTT

Beklagligt nog skedde två nya inbrott på dagtid på Torsvikssvängen 56, 3 tr fredag den 6 December. Vi uppmanar återigen till försiktighet och att vara uppmärksamma på omgivningen.

Tillvägagångssättet för inbrotten är till synes det samma som föregående. Detta är det tredje samt försök till ett fjärde inbrott som gjort inom de två senaste veckorna. Trots kåpa för underlås samt låst överlås har dettta inte utgjort något hinder för tjuven.

Styrelsen diskuterar vilja åtgärder som ska vidtas för att öka säkerheten för de boende. Mer information följer inom kort.