Kategorier
Viktig information

AKTUELLT OM CENTRUM-TORSVIK

Den 16 juni väntas kommunfullmäktige godkänna planprogrammet för Centrum-Torsvik, som sedan går över i detaljplanering. Därefter kan området byggas ut med centrum som den första etappen. Läs mer om förslaget på vår webb och om det informationsmöte som hålls i Stadshuset den 27 maj.

LÄS MER: http://www.lidingo.se/5.7ff1e4211454d522609101ae.html