Kategorier
Styrelsen Viktig information

Arbete med undercentralen

Den 25/8 kommer föreningens befintliga försörjningsledningar att röntgas. Detta innebär att ett kortare stopp av värme- och varmvattenleverans sker. Arbetet kommer att utföras mellan klockan 12:00 och 15:00.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen