Kategorier
Städning

Miljöbilen kommer snart

Många av er har säkert en del gamla färgburkar och gamla trasiga elektriska maskiner ni vill bli av med. Den 25 November kommer miljöbilen förbi Torsvikssvängen och hämtar upp kemikalier och elavfall i storlek upp till en mikrovågsugn. Ni får själva lämna av ert skräp till bilen. Föreningen kommer inte anordna någon gemensam uppsamling.

Plats och tid för Torsvik: Torsvikssvängen/Torshammarvägen kl.18.00-18.30

Läs mer på Lidingö Stads hemsida

”Farligt avfall
Farligt avfall är bland annat färgrester och lackrester, lösningsmedel, oljor, bekämpningsmedel, fotokemikalier, bilbatterier, småbatterier, sprayburkar, termometrar och frätande ämnen som syror. Det är viktigt att du samlar in farligt avfall, eftersom felaktig hantering kan innebära stora risker för människor och miljö. Tänk på att märka förpackningen med vad den innehåller om det farliga avfallet inte är i sin originalförpackning. Tänk också på att inte blanda olika farligt avfall.

Mindre elavfall
Till miljöbilen kan du lämna mindre elavfall som till exempel vattenkokare, hårtork, radio, mobiltelefon och brödrost. Mindre elavfall är allt med sladd eller batteri och det som har lyst. Elavfallet samlas in för att vi ska kunna ta hand om delar som är farliga och återvinna de delar som går att använda igen. För större elavfall kan du fråga din fastighetsägare om hämtning från fastigheten eller lämna det själv på återvinningscentralen i Stockby.”