Kategorier
Viktig information

Värmen borta i Tsv 1-5

Vi beklagar att värmen i radiatorerna på TSV 1-5 har försvunnit. Detta har hänt i samband med arbetet med undercentralerna för fjärrvärmen. Felsökning pågår och vi hoppas snart ha problemet åtgärdat.

mvh

Styrelsen