Kategorier
Allmän information

Parkeringsinformation

Nu när det är snö ute så ser man inte så lätt uppmärkta parkeringsplatser. Det är lätt att tro att nedfarten mot portarna på torsvikssvängen 1 till 5 är en tillåten parkeringsplats. Det är dock inte tillåtet att parkera där.

Tänk också på att inte lämna bilar utanför portar eller blockera garageinfarter och gångvägar. På många platser är det svårt att ta sig runt bilarna nu när det är snö, särskilt om man kommer med rullator eller barnvagn.

Styrelsen ser för närvarande över våra parkeringsplatser och våra ytor i föreningen för att eventuellt kunna få till några fler parkeringsplatser. Vi för även diskussioner med kommunen om parkeringssituationen på svängen som kanske kan ge lite fler platser.

Utöver det har vi etablerat avtal med QPark om parkeringsövervakning. Alla som har en garageplats eller en parkeringsplats kommer att kunna kvittera ut två parkeringstillstånd. Bilar som saknar parkeringstillstånd och står fel kommer att bötfällas. Mer information om dett kommer senare till berörda parter.

Om ni ser någon som ställer sig fel eller om ni får bilburet besök så får ni gärna informera dem om vad som gäller för parkeringar inom Föreningen och längs svängen.

Tack på förhand
Styrelsen