Kategorier
Viktig information

Den nya parkeringsövervakningen påbörjas 1 maj

Från och med 1:a maj kommer äntligen de nya rutinerna kring parkeringsövervakning träda ikraft. Det är mycket som ska på plats inför en sådan  här ändring och nu är det klart att gå igång.

Vi har infört denna förändring efter begäran från flera av våra boende som fått sina bilar inparkerade, sina parkeringsplatser ockuperade av annans bil eller stört sig på olovlig parkering framför portar och uppfarter. Vi hoppas detta ska hjälpa att lösa dessa problem.

Alla som hyr en parkeringsplats eller ett garage inom föreningen ska ha fått två parkeringstillstånd. Ett av dessa måste ligga i framrutan på den eller de bilar ni vill parkera på era platser. Q-Park kommer regelbundet åka runt och kontrollera våra ytor, gångbanor, parkeringsplatser och garageinfarter. Om bilar står där utan tillstånd kommer de att få böter.

Ni kan även själva anmäla felparkerade bilar till Q-Park via det telefonnummer som står på stolparna och anslaget i våra trappuppgångar.

Vänliga hälsningar

Styrelsen