Kategorier
Viktig information

Planerat arbete i fjärrvärmenätet är inställt

Bästa medlemmar

Fortum har nu kommit med ny information angående det aviserade underhållsarbetet i fjärrvärmenätet. Arbetet som var planerat att utföras 2017-10-13 08:00 på fjärrvärmenätet är inställt. Ny tid för arbetet kommer att aviseras. För mer information besök  www.fortumvarme.se/avbrott eller ring kundservice 020-31 31 51.